Pressens Faglige Utvalg (PFU) har gjort opp status for 2022, og kan konstatere en markant nedgang i antall klager mot norske medier i fjor.

Men fremdeles er det særlig to paragrafer som går igjen i klagene:

Den ene er paragraf 3.2 om opplysningskontroll, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.» Her var det 21 fellelser i 2022, mot hele 36 i 2021.

Den andre er paragraf 4.14 om samtidig imøtegåelse. Her heter det at «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Her var det 17 tilfeller der mediene syndet i fjor, mot hele 32 tilfeller året før.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Lederen i PFU, Anne Weider Aasen i TV 2, sier til Medier24 at tallene tyder på at presseetikken er blitt bedre. Det er jeg enig i. Gledelig er det også at mediene tydeligvis har fått kontroll på kommentarfeltene:

I paragraf 4.17 heter det at «Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.». Her var det ingen fellelser i 2021, mens året før var det hele åtte fellelser på dette punktet.

Så til «verstingene»:

Igjen har NRK seilt opp helt til toppen av statistikken. I fjor måtte statskanalen bare «slått» av Document.no, og i 2020 av Finansavisen.

I fjor fikk NRK 23 klager mot seg, og ble felt for brudd på god presseskikk 4 ganger. 5 av klagene ble avgjort som «ikke brudd» med full behandling i utvalget, mens 14 klager fikk samme konklusjon i såkalt forenklet behandling.

Det vil si at sekretariatet mener at saken er såpass åpenbar at den går til utvalget uten behov for full runde med tilsvar. Om bare ett av medlemmene er uenig, er det nok til at den blir tatt opp til full behandling.

Her skal vi likevel huske på at NRK er Norges desidert største mediehus, med over 3200 ansatte, og sendinger døgnet rundt i flere kanaler. I det perspektivet kan NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen gjerne hevde at fire fellelser ikke er så mye.

Her kan du lese flere kommentarer av Erik Stephansen

Likevel: TV 2 fikk bare 8 klager mot seg i fjor. 2 endte med fellelser, 3 ble frikjent i utvalget, og 3 fikk forenklet behandling.

Også VG ser ut til å ha jobbet skarpt med presseetikken etter «katastrofeåret» med Giske-saken. VG fikk 20 klager mot seg i fjor, der 1 endte med brudd, 7 frikjent og 20 forenklet.

Til sammenligning fikk Dagbladet 5 klager, 1 brudd, 1 frikjent og 3 forenklet.

Mens vi her i Nettavisen kan klappe oss forsiktig på brystet med 7 klager, 0 brudd, 2 frikjent i utvalget og fem forenklet.

I tillegg til dette forteller Norsk Presseforbund at NRK oppnådde minnelig ordning i fem tilfeller, der klagen ble trukket – og dermed ikke lenger er med i statistikken. VG fikk til minnelig ordning i to tilfeller, det samme gjorde Dagbladet. Hva ordningene gikk ut på, er ikke kjent.

Til slutt kan det være verdt å merke seg at det er lokalavisene som utgjør den største gruppen av felte medier. Av 38 redaksjoner som ble felt for brudd på god presseskikk i 2022, er 25 lokalaviser.

Den fulle statistikken over alle mediene kan du lese her.