De norske frontkjemperne fremstilles i ny NRK-serie som en gjeng med unge idealister som under krigen meldte seg til Waffen-SS for å slåss mot kommunisme og annet styggedom.

Seniorhistoriker Terje Emberland på Holocaustsenteret går nå til angrep på produsent og regissør Alexander Kristiansen.

«Ikke peiling»

«Hele seriens tendens er apologetisk og vitner om at programskaperne nok har mye kunnskap om våpentyper og frontavsnitt men ikke peiling på nazismen. I møtet med Waffen-SS-veteranene har de derfor fungert som mikrofonstativ for deres selektive gjenfortelling av hva de deltok i. Denne fortellingen tilfører de så «dokumentarisk» troverdighet gjennom dramatiseringer», skriver Emberland på Facebook og fortsetter:

«Siden jeg har vært del av et stort og mangeårig regjeringsinitiert forskningsprosjekt om SS og Norge, ble jeg sammen med flere forskerkolleger intervjuet til denne serien. Da vi fikk lese det første manus-utkastet ble vi oppmerksom på hvilken fremstilling som preget serien, hvilke uttalelser fra oss som var klippet bort og i hvilke kontekster sitater fra oss ble brukt.

Vi protesterte og forlangte omfattende endringer som betingelse for å tillate at våre intervjuer fortsatt kunne brukes. Det ble vi lovet. Så hørte vi ingen ting før vi fikk beskjed om at serien var ferdig og skulle sendes. Etter gjennomsyn kan jeg nå konstatere at det bare ble gjort små endringer i bruken av oss. Tvert imot valgte programskaperne i stedet å styrke hvitvaskingstendensen ved å ta inn det de kaller «motekspertise». Dette var et klart løftebrudd og vi har protestert til NRK.»

Her kan du lese flere innlegg av Asbjørn Svarstad

NRKs eget nettsted skriver kommunikasjonsansvarlig Camilla Sand at serien «Frontkjempere» - som starter på tirsdag til uka – forhåpentligvis vil «bidra til refleksjon og ettertanke rundt det norske selvbildet fra krigsårene, som i stor grad har vært preget av heltehistorier fra motstandsarbeidet. Frontkjempere er en dokumentarserie som belyser en mørkere del av vår krigshistorie.»

Ikke godkjent

Terje Emberland forteller at han nærmest fikk sjokk ved synet av reklame-snuttene for serien som nå er ute:

«Her er jeg klippet inn med et sitat hvor jeg sier at historikernes oppgave ikke primært er å fordømme, men å forstå de norske Waffen-SS-frivilliges motiver. Deretter gis det plass for uttalelser fra de Waffen-SS-frivillige selv, hvor de forteller hvor fælt de hadde det og at de bare ville kjempe mot kommunismen. Mine og de andre forskernes gjentatte påpekning av at deres motiv var at de ønsket nazismens seier er ikke med. Dermed gir jeg tilsynelatende en godkjenning av veteranenes apologetiske selvfremstilling.

I siste program vies det veldig mye oppmerksomhet og sympati til SS-veteranenes sinne over bli kalt «landssvikere». De «kjempet for Norge», sier de. Ja, det er riktig. De kjempet for et nazistisk Norge i et tyskdominert Nazi-Europa.»

Vi ligger åpenbart i startgropa til en tredje holmgang i løpet av et halvt år, hvor historikere – og andre - protesterer høylytt mot at «kunstneriske» løgnhistorier blir markedsført som «historisk korrekte».

Først var det avsløringen av Marte Michelets systematiske manipulasjon med kildene til boka «Hva visste hjemmefronten».

Les også: Var krigshelten Gunnar Sønsteby virkelig jødehater?

Etterpå kom NRKs utskjelte serie «Atlantic crossing», der betydningen av kronprinsesse Märthas vennskap med president Roosevelt ble jazzet opp til utrolige dimensjoner, mens kronprins Olav nærmest ble stuet unna som en uviktig dott.

Vil renvaske

Nå vil NRK altså forandre den norske SS-historien og gjøre de om lag 5000 karene til helter som kjempet tappert på Østfronten - og aldri hadde vært vitne til så mye som antydning til jødemord.

Les mer fra Norsk debatt her

Å dikte opp noen hendelser, gjøre påkostede serier – og markedsføre makkverkene som historisk korrekte med islett av kunstneriske friheter, synes nå å ha blitt bevisst kurs fra NRK-ledelsens side. Men når det lages en hel serie for å renvaske de som trakk i fiendens uniform, kan det tenkes at reaksjonene blir skarpe.

Terje Emberland krever nå at intervju-sitatene med ham må fjernes før premieren på tirsdag. Skal bli interessant å se hvordan NRK-ledelsen stiller seg til et slikt krav.

Dette kommer – under alle omstendigheter – til å bli et voldsomt oppstyr.