Gå til sidens hovedinnhold

Null skatt er mulig

Om vi prøver å stoppe videre økning i sløseriet kan null skatt bli tidenes gave til norske arbeidere, skriver Kjetting-Jan.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Null skatt på all personinntekt er fullt mulig å gjennomføre. Staten har store inntekter fra merverdiavgift og petroleumsindustrien.

Sammen med avkastingen av «oljefondet» vil det være mulig innenfor ansvarlige rammer å innføre null skatt på personinntekt dersom staten fryser sitt forbruk på dagens nivå.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Mange urealiserte drømmer med dagens høye skatter

Innføring av null skatt kan gjøres gradvis dersom man holder statens forbruk under kontroll.

Ved å redusere statens enorme pengesløseri og byråkrati på mange områder kan utfasing av inntektsskatten akselereres, og mulig gjennomføres i neste stortingsperiode.

Hver enkelt av oss må lære oss å sette tæring etter næring for å få endene til å møtes. I dagens Norge er det mange arbeidsfolk med urealiserte drømmer som ikke lar seg realisere med dagens høye skatter og avgifter.

Staten derimot ser ikke ut til å måtte snu på hver krone før den brukes. Statens utgifter har eksplodert, og stiger fortsatt.

Den offentlige sektoren er mye større enn i naboland som Finland og Nederland. Selv om vi gjerne skulle redusere det offentlige forbruket til finsk eller nederlandsk nivå må vi nok innse at å redusere forbruk er vanskeligere enn å øke det.

Staten blir fort vant med ubegrensede midler og tilpasser seg dette. Om vi i alle fall prøver å stoppe videre økning i sløseriet kan null skatt bli tidenes gave til norske arbeidere.

Les mer fra Norsk debatt her

Når hver eneste familie får beholde hele skatten selv gir dette økt vekst og velstand til alle. Noen vil bruke den økte kjøpekraften til forbruk, mens andre vil investere og skape arbeidsplasser.

Null skatt er mulig, og innenfor økonomisk ansvarlig politikk.

Kommentarer til denne saken