Gå til sidens hovedinnhold

Ny ordning: Strømmen blir dyrest når vi trenger den mest

Regjeringens nye strategi er meget forbrukerfiendlig, mener Janos Lübeck, tidligere elverksjef i Vestby Energiverk.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Melding St. 36 (2020-2021) er ikke en melding om et nytt korona-virus, men «Tilråding fra Olje- og energidepartementet 11.06.21, godkjent i statsråd samme dag»

I tilrådingen (bestående av 15 A4 sider) står blant annet en meget viktig melding: «Regjeringen vil innføre effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet» gjeldende fra 1.1.2022.» Viktig fordi innføringen berører alle landets strømabonnenter negativt.

Hva innebærer dette for forbrukerne?

Først om dagens strømregning som består av to deler:

Strømforbruksdelen fra en valgfritt strømleverandør: Her betaler vi for antall brukt kilowattimer. Strømleverandør kan vi velge selv, leverandørene konkurrerer med hverandre (med ytterst små marginer).

Les også: Hvorfor har dere det så travelt med å endre nettleien, Tina Bru?

Nettleie-delen fra distriktets netteier (Hafslund/Elvia eier nettet i Innlandet, Viken og Oslo): Her betaler vi for bruken av det elektriske ledningsnettsystemet, som er nødvendig for å få strømmen fram fra produsenten (kraftselskapene) til oss.

Nettselskap kan vi ikke velge, de har monopol på overføring av strøm via sitt strømnett.

De planlagte nye «effektbaserte tariffer» gjelder nettleie til netteierne.

Sentrale myndigheter gir hvert nettselskap frie hender til å utforme sitt eget nettariffsystem, og dermed blir kaoset om energipriser fullbyrdet.

Hva er formålet med «effektbaserte nettariffer», og hvordan vil disse innvirke på vårt forbruksmønster?

Netteierne tjener stort på den planlagte nye nettariffsystemet, som skyver store deler av nettvedlikeholds- og oppgraderingsutgifter over til oss forbrukere.

Nettariffene vil bli utformet slik at vi blir belastet med høyre kilowattpriser når vi tilkobler samtidig flere forbrukerapparater i hjemmene våre (panelovner, elbillader, komfyre, strykejerne, varmtvannsbeholder o.l.).

Les også: Vil komme strømkundene til gode, ikke håne dem

Nettleieprisen kommer til å variere fra time til time, avhengig blant annet av nettets totale belastning, som netteiere har full oversikt over takket være de nye elektroniske strømmålere vi ble pålagt å kjøpe for et par år siden. Vi strømforbrukere er maktesløse hvis vi ikke anskaffer oss kostbare og kompliserte digitalutstyr som kontrollerer vårt strømforbruk.

Meget forbrukerfiendlig

Netteierne kan justere nettleieprisen slik de vil, og når de vil, i alle døgnets timer. Prisen blir høy når alle er nødt til å bruke mer strøm (middagstider, ettermiddager, kvelder, høst og vinter). Et slik nettleiesystem er meget forbrukerfiendtlig.

Med min beste vilje får jeg meg ikke til å tro at det er ingen som kan påvirke denne strømforsyningens «ville-vest»! Den har ikke lengre med fornuft å gjøre, saken ble en prestisjesak, og er fastlåst, og utilgjengelig for allmenheten.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Det kommer til å svi for oss forbrukere fra 1.1.22, hvis ... Ja! det blir snart valg, så reversering av forskriftene er en utmerket mulighet for den nye regjeringen til å ivareta forbrukernes og velgernes interesse i en så viktig sak som strømforsyningen!

Egentlig skulle vi strømforbrukere organisere en protestaksjon i likhet med bompengemotstanderne, men «strømforsyning» er et abstrakt begrep som er vanskelig å forstå, og dermed håpløst å protestere mot.

Kommentarer til denne saken