De rødgrønne partiene har ført en utrettelig kamp mot såkalte velferdsprofitører, eller det vi andre kaller private tjenesteytere til offentlige velferdstjenester.

Kampanjen mot de populære private barnehagene hviler på ett premiss, nemlig at dette er veldig lønnsom virksomhet der eierne håver inn milliarder av kroner på barnehagedrift.

Premisset er feil. 

Det er en myte. 

Og det bevises av helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sannheten er at det ikke er spesielt lønnsomt å drive private barnehager.

Statistisk sentralbyrås regnskapsoverskikt viser at årsresultatene har falt jevnt og trutt fra 2017 til i fjor.

Ser vi på hele landet, så omsatte de private barnehagene for 27,9 milliarder kroner i fjor, og satt igjen med 816 millioner kroner i driftsoverskudd. Det gir en driftsmargin på 2,9 prosent.

Med andre ord: For hver krone i inntekter, satt eierne igjen med under tre øre.

Det er svært lavt. 

Ser vi på tjenesteyting generelt, er driftsmarginen 7,5 prosent. 

Og tar vi alle næringer, er gjennomsnittet 11,6 prosent.

Problemet med så lav driftsmargin er at bufferen mot uforutsette utgifter er så liten. Det er svært risikabelt hvis rammebetingelsene endrer seg eller de ansatte streiker (slik de nylig gjorde for å få bedre pensjonsordning).

Misforstått lønnsomhet

Det er bare noen uker siden kunnskapsminister Tonje Brenna uttalte at det var nødvendig å stramme inn «etter mange år der Erna Solberg og Høyre har gjort det lett å bli rik på å drive private barnehager».

Hun viste til overskuddet i et av barnehagekonsernene i 2018 som eksempel på at dette er svært lønnsomt, og «penger som burde kommet barna og de ansatte til gode».

Dette er feil, og misforståelsen er Tonje Brenna blander drift av barnehager med eiendomsdrift.

Les også

Kunnskapsløst angrep på private eiere som solgte eiendommene nær toppen

Det er riktig at eiendomsinvestorer som har leid ut til barnehager har opplevd voldsom verdiøkning på eiendommene. Men det gjelder også all annen næringseiendom i Norge de siste årene, og har ikke noe med angivelig superprofitt i barnehagedrift å gjøre.

KrF-leder Olaug Bollestad reagerer på innstrammingene som nå kommer: – Et samlet kutt på opp mot 500-600 millioner kroner vil svekke både menighetsbarnehager og de større sammenslutningene av private barnehagers evne til å levere tjenester av høyt kvalitet, sier hun.

– KrF mener det må være opp til foreldrene å velge barnehage for sine barn, ikke Støre-regjeringen.

Svenske spekulanter betaler regningen

De nye tallene fra Statistisk sentralbyrå kommer fra offisielle regnskap, og beviser en gang for alle at privat barnehagedrift slett ikke er spesielt lønnsomt. Det er ikke så rart, for de private barnehagene får litt mindre offentlig støtte per barn som de kommunale barnehagene.

Hvor kommer da milliardprofitten fra?

Svaret er at de kommer fra svenske eiendomsspekulanter som betalte milliardbeløp for å kjøpe eiendommer som er leid ut til markedsleie til barnehagene. Det er altså hverken barnehagebarna, foreldrene, det offentlige eller de ansatte som har betalt regningen.

Er det virkelig så vanskelig å forstå?