Av nær 200 milliarder kroner i korona-tiltak, har rundt 130 milliarder kroner gått til offentlig sektor. Og selv om arbeidsoppgavene for mange har blitt mindre, er ingen offentlig ansatte permitterte.

Hvis korona er en dugnad, så er innsatsen forskjellig. Nå er det nesten bare privatansatte som står i ledighetskøen på over 200.000 mennesker som følge av nedstengningen av blant annet kjøpesentre og restauranter.

Kontrasten til det offentlige er enorm, hvis vi holder utenfor den delen av offentlig sektor som driver med smittesporing og helsetjenester.

Uansett om arbeidsmengden har blitt mye mindre under nedstengningen, så er ingen permitterte fra kommunene. Tvert imot sitter hundretusener av offentlig ansatte med trygge jobber, mens deres skattebetaler-kolleger i privat sektor ser jobbene forsvinne som følge av koronastenging.

Men dette har ikke hindret offentlige etater fra å dele ut millioner av kroner i koronabonus til sine ansatte. sist ut er statsforvalteren i Trøndelag, som nå bruker 1,35 millioner kroner av skattebetalernes penger til en ekstrabonus til de 270 ansatte som en trøst for at de har vært på hjemmekontor.

Organisasjonsdirektør Roar Veiseth forteller at dette er noe arbeidsgiveren nærmest dyttet på de ansatte: – Dette var et arbeidsgiverkrav, og kom ikke fra de ansattes organisasjoner, sier Veiseth til Trønder-Avisa.

Den offentlige arbeidsgiveren krevde altså å få dele ut 1,35 millioner kroner i koronabonus, eller en engangsutbetaling fremforhandlet under lønnsforhandlingene, som de kaller det. Senterpartiets fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem ser ikke noe galt i å bruke pengene slik.

Men det er ikke bare statsforvalteren i Trøndelag som har bidratt til offentlig koronabonus. Fra før er det kjent at OsloMet-universitet delte ut 20 millioner kroner til de ansatte. Der fikk 2.000 ansatte 10.000 kroner hver som en takk «for ekstraordinær arbeidsinnsats under koronapandemien».

Embed

I Statens veivesen ble det også delt ut 5.000 kroner i bonus til hver ansatt, eller totalt 23 millioner kroner - som en trøst for en krevende jobbsituasjon med omstilling og effektivisering. - På toppen av det hele kom koronapandemien som har krevd mye av våre ansatte i alle deler av virksomheten, sa pressesjef Kjell Solem i Statens vegvesen da bonusen ble kjent i Gudbrandsdølen Dagningen.

Nøyaktig hva som er så spesielt for koronapresset for veivesenet, byråkratene hos statsforvalteren eller de ansatte ved OsloMet, er uklart. Men det som står tindrende klart er at dette er provoserende og tonedøvt overfor privatansatte som er satt på gaten med store økonomiske tap, eller som har hatt nøyaktig samme utfordringer i sine bedrifter - uten bonus.

Vi har sett at enkelte private bedrifter som fikk koronastøtte uten å trenge det, har hatt moral til å betale pengene tilbake.

Det vitner om en samfunnsmoral og en forståelse for at dette er tøffe tider for oss alle, og at det tar seg dårlig ut med et sugerør i en offentlig pengekasse som er under hardt press i den verste nedgangstiden siden andre verdenskrig.

I en situasjon der mange er redde for å miste jobben i private bedrifter som er nedstengt av hensyn til oss alle er det ikke tid for koronabonus i det offentlige.

Kritikken går ikke mot de ansatte, de tar selvsagt imot det de får. Men offentlige ledere som deler ut bonuser i tider som nå ødelegger for omdømmet til de offentlige etatene de leder.

Det vitner dessverre om en total mangel på dømmekraft.

PS! Hva mener du? Fortjener offentlige byråkratier alt de kan få, eller er det noe som skurrer her? Skriv et debattinnlegg!