(Oppdatert)

Tirsdag kveld gikk fylkesstyret i Buskerud Ap inn for å splitte opp Viken, mens altså et enstemmig styre i Akershus Ap har gått for det motsatte - nemlig å opprettholde Viken som det er.

Dermed fortsetter kampen om å spare norske skattebetalere for en regning på 440 millioner kroner som en oppsplitting vil koste.

For de nær 12.000 ansatte ansatte og de 1,3 millioner innbyggerne vil det være en lettelse å slippe en ny runde der tre gamle fylker gjenoppstår, og der et godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen blir en stor påkjenning, ifølge utredningen som Viken selv har laget:

- Det forventes at en ny omstillingsprosess vil være arbeidskrevende for organisasjonen, og at belastningen på en del ansatte vil være høy. Belastningen på medarbeidere vil øke som følge av forventet tap av kompetanse og nøkkelpersonell, samt utfordrende rekrutteringsprosesser i fylkesadministrasjonen, heter det i utredningen.

Les rapporten her: Viken fylkeskommune - konsekvenser ved fylkesdeling

Motstanden mot Viken er drevet med overdrivelser og myter. Mange tror for eksempel av Viken er et veldig stort fylke, men det er rett og slett feil. Nabofylket Innlandet er dobbelt stå stort, Troms og Finnmark er tre ganger større. Faktisk er ikke vikan større enn på 5. plass blant landets største fylker i areal.

For en innbygger som bor helt på grensen mot Vestland betyr det null og niks om fylkeskommunen holder til Sandvika eller i Drammen. Geografisk avstand er rett og slett et irrelevant argument.

Det er derimot riktig at Viken er folkerikt, med omlag dobbelt så mange innbyggere som Oslo og Vestland på de neste plassene.

Symboler og realiteter

For Senterpartiet er det en kampsak å få oppløst Viken, men engasjementet er mer symbolsk enn økonomisk forankret.

Mange føler en tilknytning til gamle fylker som Buskerud, Akershus og Østfold. Det har ikke hjulpet på den lokale tilhørigheten at NRK bruker Viken som et stedsnavn, selv om det er få som identifiserer seg med regiongrenser. Vanlige folk bor på Åmot, i Krødsherad, på Lier eller i Askim. Men det er et svakt argument for hvordan regioner bør oppdeles slik at innbyggerne får så gode tjenester som mulig.

Ulykken er at Stortinget ikke mannet seg opp til å tegne et norgeskart med fornuftige regioninndelinger, men overlot utfallet til en uforutsigbar prosess med lokal motstand og en feig sentralmakt.

Milliardmyten

Den største myten er likevel at et fylkesbygg i Sandvika vil bli så grusomt dyrt, og at det nærmest er en milliard kroner ut av vinduet. Det ulogiske argumentet kan de fleste se bort fra hvis de tenker igjennom følgende: La oss si at du bygger et hus i et attraktivt område for 5 millioner kroner. Er pengene tapt da?

Svaret er selvsagt nei. Bygger Viken et kontorbygg for en milliard kroner, så sitter de igjen med et kontorbygg til en milliard kroner som trolig stiger i verdi. Samtidig kan de selge bygg i Drammen, Oslo (!) og Sarpsborg.

Det som derimot er sikkert, er at det vil koste inntil 440 millioner kroner å splitte opp igjen organisasjonen. Det er penger rett ut av vinduet som heller kunne vært brukt på å gi innbyggerne gode tjenester.

Ros til politikere som tør å tenke selv

Det er også en myte at Arbeiderpartiet gikk til valg på å oppløse Viken eller Troms og Finnmark. Det man derimot sa var at staten ikke ville sette seg på bakbeina hvis fylkene selv ønsket å bli splittet.

Naturlig nok bør man utrede en slik oppsplitting, og for Vikens del er analysen glassklar på at det vil være negativt for de ansatte, koste enormt med penger og kaste folk ut i ny usikkerhet.

Når Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt - og et enstemmig styre i Akershus Ap - går inn for at Viken skal fortsette, så innebærer det ingen honnør til Solberg-regjeringens regionreform, tvert imot.

Men av og til er det riktig å stikke fingeren i jorden og vurdere konsekvensene av politiske vedtak. Det er greit å være sta og stå på sitt, men det er direkte uansvarlig når de faglige utredningene er så klare som i Viken.

Hva skjer nå?

Etter at Akershus Ap og Buskerud har bestemt seg, går saken videre til Viken Arbeiderparti, der også folk fra gamle Østfold sitter. De møtes 5. februar, og den formelle avgjørelsen om enten å søke om oppsplitting eller ikke, skjer i Viken fylkesting 23 og 24. februar.

I den ene vektskålen ligger symbolikk og en følelse av å tilhøre et av de gamle fylkene - i den andre ligger de ansattes ve og vel, og 440 millioner til innbyggernes ve og vel.

Statsrådene Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna er både ansvarlige og modige som tar kampen.