Olje- og gassnæringen har gjennom 50 år gitt Norge en fantastisk velstandsutvikling. Vi har gått fra å være et av de fattigste landene i Europa, til en av de rikeste. Ingen andre næringer er i nærheten av å kunne erstatte statens inntekter fra olje og gass, som i 2020 var på hele 245 milliarder kroner som går til felleskapet.

Hver femte krone i statsbudsjettet kommer nå fra petroleumsnæringen.

Det er dessverre slik at det er flere politiske partier som ønsker å avvikle den helt, så raskt som mulig. Det betyr at det er 225.000 arbeidsplasser som står i fare for å forsvinne i nær fremtid, om partiene får sine krav innfridd. Den rødgrønne bevegelsen truer den norske velferden.

Hvordan har de tenkt til å erstatte vår viktigste næring? Nei, det har de ikke svar på. De er utrolig gode til å finne problemer, men ikke løsninger.

Les også: Oslo Frp vil ha folkeavstemning om byrådets planer om bensin- og dieselforbud

Økte forskjeller

De kjemper for høyere bensinpriser, høyere bompengepriser, totalforbud mot salg av fossildrevne biler, fossilfrie soner, høyere skatter og resultatet av alt dette vil gjøre hverdagen for folk flest vanskeligere og dyrere. Det er på tide at folk i dette landet våkner opp og får et realistisk syn på klimadebatten.

I hele menneskets historie har vi aldri løst problemer ved å spre frykt - vi må sette fokus på løsninger.

Økte bompengepriser og fossilfrie soner i Oslo, vil ikke redde verden. Det vil tvert imot skape større forskjeller mellom de rike og de fattige. De rike har råd til å kjøre gjennom bomringen, nesten uansett hva prisen er. Å gjøre hverdagen vanskeligere for småbarnsforeldre og minstepensjonister, som vil bli den nye realiteten, vil heller ikke løse klimakrisen.

Internasjonale samarbeid, teknologi og innovasjon

De grønne sosialistene må lukke opp øynene og se seg rundt i verden, for det er der de virkelige problemene ligger. Det blir helt feil at innbyggerne i Norge straffes med høyere avgifter og skatter fordi stormaktene ikke gjør sin del av det internasjonale samarbeidet.

For å finne løsningen må vi få et bedre og mer realistisk internasjonalt samarbeid. Saken er utrolig kompleks, og vi må begynne å se på den globale situasjonen med et mer rasjonelt perspektiv.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Vi må finne måter å redusere utslippene i dag, samtidig som vi finner opp teknologi som vi vil trenge i morgen. Det er liten tvil om at mennesker påvirker klimaendringene og det viktigste for å løse klimakrisen er ny teknologi og innovasjon.

Det betyr at vi må gjøre det lettere å bli selvstendig næringsdrivende, samtidig som vi gir mer penger til forskning og teknologiutvikling.

Klimakrisen vil ikke løses over natten, og derfor er det svært viktig at vi samarbeider om langsiktige løsninger, fremfor å straffe folk flest gjennom unødvendige og usosiale forbud, påbud og utgifter.

Alexander Vågsvoll, organisatorisk nestformann i Viken FpU, Moss