Gå til sidens hovedinnhold

Økte forskjeller i samfunnet: Høyres svar er kanskje dørgende kjedelig

Mens svaret til de sosialistiske partiene er økte skatter og passive ytelser, er Høyres svar utdanning og arbeid. 

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Arbeid, utdanning og integrering er kanskje et kjedeligere og mer nyansert svar på å redusere ulikhet enn bare å øke skattene.

Mens svaret til de sosialistiske partiene er økte skatter og passive ytelser, er Høyres svar utdanning og arbeid.

Korona forsterket ulikhetene

Jeg tror vi alle sammen, røde eller blå, kan enes om at korona har forsterket de forskjellene vi har i samfunnet.

De med høy utdanning og faste jobber i det offentlige har i stor grad sluppet å bekymre seg for om de har en jobb å gå til i morgen. Arbeidstakere i privat sektor har også - i større grad - levd med usikkerheten. Men aller først i permitteringskøen stod de med lav eller ingen formell utdanning. De samme menneskene som også uten en pandemi er mest utsatt i arbeidsmarkedet.

Derfor er utdanning og jobb svaret.

Trykk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Utstyr og utenlandstur

De siste åtte årene er det mye som går i riktig retning. Flere fullfører videregående skole, elevene lærer mer og fraværet har stupt. Før koronakrisen var arbeidsledigheten rekordlav og det var gode tider for norsk økonomi.

Selv om mye går bedre, er det fortsatt noen piler som peker i feil retning. Som for eksempel at antall barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har økt de siste årene.

For mange barn i Norge handler ikke fattigdom om tak over hodet eller mat på bordet. Det handler om ikke å få være med i idrettslaget, fordi utstyret er for dyrt. Eller å være den ene i klassen som ikke har en utenlandstur å fortelle om ved skolestart etter sommerferien.

Det er vondt å være fattig i verdens rikeste land.

Arvelig fattigdom

Vi vet at fattigdom går i arv fra generasjon til generasjon. Men vi vet også at innvandring er den klart viktigste årsaken til veksten i antallet familier med vedvarende lavinntekt.

Barn som vokser opp i hjem hvor foreldrene har jobb og utdanning, har større sannsynlighet for å leve gode og selvstendige liv, enn barn som vokser opp med foreldre med lav utdanning. Igjen kommer vi tilbake til at utdanning og jobb er svaret.

Les også: Hvordan holde internasjonal mafia unna Norge?

Høyres svar på problemet

Jeg mener løsningene på sosiale forskjeller i Norge ikke bør handle om å sette plaster på såret gjennom fattigdomsfeller i trygdesystemet. For Høyre ligger løsningen i et systematisk arbeid for å gjøre noe med årsakene til at folk ikke kommer i jobb og sosiale forskjeller reproduseres.

Høyres svar er derfor en god skole der kunnskap, læring og kvalitet prioriteres, bedre integrering og et inkluderende arbeidsliv.

Derfor mener vi for eksempel at det er viktig å stille krav til lærernes kompetanse, i motsetning til venstresiden. Eller at det er riktig å ha en aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, i motsetning til venstresiden.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Det er store forskjeller mellom Høyre og sosialistisk politikk for å inkludere flere. For Høyre handler det om en skole som gir muligheter for alle, at alle skal ha en jobb å gå til og målrettede tiltak mot fattigdom slik som gratis kjernetid eller redusert foreldrebetaling i barnehagen for lavinntektsfamilier.

For sosialistene handler det om høyere skatt på norske arbeidsplasser, reversere viktige reformen, senke kravene og ambisjonene i norsk skole og slutte å stille krav. Dette er oppskriften på økende forskjeller.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken