Gå til sidens hovedinnhold

Olja sikrer velferden

Helsearbeidere trenger et lønnsløft. Det har Frp vært tydelig på lenge. Rødts kritikk av oss blir derfor helt malplassert, skriver Sylvi Listhaug.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Gjør de ideologiske skylappene dem blinde for gode, politiske saker?

I et innlegg i Nettavisen foreslår Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, et lønnsløft til kvinner. Da daværende leder i Frp, Siv Jensen, før årets lønnsoppgjør foreslo at helsepersonell og lærere måtte prioriteres, raste Moxnes venner i fagforbundene mot forslaget. Det var heller ingen støtte å få fra hverken Ap, regjeringspartiene eller NHO.

Norge har et underskudd på nærmere 7000 sykepleiere, og mangelen på helsepersonell er en varslet krise. I SSB sin siste framskrivning av arbeidsstyrken og sysselsettingen, anslår de at vi vil mangle om lag 36.000 helsefagarbeiderårsverk og 20.000 sykepleieårsverk om 20 år. Da er det politikernes ansvar å ta grep for sikre at det blir utdannet flere helsearbeidere i Norge og at flere velger å stå i yrket.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er også problematisk at et rikt land som Norge, som har en oversøkning til sykepleierutdanningene, skal basere seg på at andre land skal utdanne helsearbeidere for oss. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at verden mangler seks millioner sykepleiere og helsefagarbeidere, og Norge har derfor et moralsk ansvar for å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell vi har behov for selv.

Utdannings- og lønnsløft

Frp mener det viktigste vi må gjøre for å løse de behovene helsesektoren står overfor i de kommende årene, er å sørge for at Norge utdanner det helsepersonellet vi har behov for. Vi vil derfor ha et betydelig løft i helseutdanningene, og antallet studieplasser for utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre må trappes kraftig opp de neste årene.

Frp vil også ha et lønnsløft over tre år, i samarbeid med partene i arbeidslivet, til sykepleiere og helsefagarbeidere. Lønnen må ikke økes bare fordi de fortjener det, men fordi høyere lønn også vil medføre økt rekruttering, en mobilisering av sykepleiere som jobber i andre yrker og at flere velger å bli i yrket. Staten er en del av lønnsoppgjørene, og kan gi tydelige signal til partene at det forventes at de bidrar til å løse sentrale samfunnsutfordringer. Staten har flere virkemidler som kan gjør det mulig, uten at det svekker norsk konkurransekraft.

Les også: Hvorfor kan ikke jentene få velge selv, Raymond?

I revidert nasjonalbudsjett i år, som Frp ble enige om med regjeringspartiene, fikk vi flertall for at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for neste år skal foreslå en opptrappingsplan for å sikre flere sykepleiere og helsefagarbeidere i årene fremover. Vi forventer og kommer til å følge opp at planen skal inneholde et utdannings- og lønnsløft, og andre tiltak som kan sikre nok kompetente hender og hoder i helse- og omsorgstjenestene.

Vi har, og kommer til å fortsette å samarbeide tett med arbeidstakerorganisasjonene. Jeg garanterer at Frp kommer til å følge opp vårt løfte til Sykepleierforbundet om arbeide for et sykepleierløft i neste stortingsperiode.

Verdier må skapes først

Forslagene våre for å sikre at vi har nok helsepersonell vil koste en del penger, og det har Norge råd til hvis vi fortsetter å utvinne olje og gass. Det Moxnes og hans kommunistiske kamerater over hele verden ikke forstår, er at verdier må skapes før de kan fordeles.

Det blir ikke verdiskapning og mer penger til helsepersonell hvis Rødt sitt forslag om å stanse all leting etter olje og la være å bygge ut oljefelt som allerede er godkjent blir vedtatt. De eneste som tjener på det er Putin og sjeikene i Midtøsten.

Les også: AUF tapte skolevalget så det sang, men ble feilaktig utropt som vinner av medier

Rødt sin virkelighetsfjerne politikk har blitt forsøkt i mange land før, og resultatet er alltid økonomisk ruin og innskrenking av den personlige friheten og eiendomsretten til folk flest.

Ett av de siste landene som forsøkte å innføre den økonomiske politikken til Moxnes var Venezuela. De har størst oljereserver i verden, men sliter nå med skyhøy inflasjon, kriminalitet og arbeidsledighet. Regimet, som Rødt flere ganger har hyllet, står bak grove brudd på menneskerettighetene og mange millioner har flyktet fra landet sitt på grunn av politisk forfølgelse og fattigdom.

Rødts politikk er galskap

Jeg er selvsagt ikke bekymret for at Rødt får flertall i Norge med det første, men jeg er veldig urolig over at de skal komme på vippen etter valget. I Oslo har de ført en blind ideologisk kamp mot private bedrifter. Blant annet har Rødt sørget for å tvangskommunalisere en rekke sykehjem som både de eldre og pårørende var godt fornøyd med, og de har brukt mange hundre millioner kroner på å kjøpe opp private barnehager.

Det eneste en oppnår med en slik politikk er at skattebetalernes penger sløses bort, istedenfor at de kunne gått til bedre tjenester til befolkningen.

Les mer fra Norsk debatt

Moxnes må gjerne skjule kommunismen sin bak flotte ord som såkalte «arbeidsstyrte virksomheter», men alle som har litt innsikt i økonomi og historie vet at det betyr at mektige politikere og byråkrater kommer til å bestemme alt i et planøkonomisk system.

Rødt sin politikk om å nasjonalisere store deler av norsk næringsliv, vil tømme oljefondet. Kostnaden ved å sikre 100 prosent statlig eierskap i bare Yara, Equinor, DNB, Norsk Hydro og Telenor vil ifølge Aftenposten koste vanvittige 800 milliarder kroner.

Rødts politikk er rett og slett galskap og vil føre til at velferdssamfunnet kommer til å kollapse. Alle som er stolt over at Norge har et av verdens beste helsevesen og mener helsearbeidere fortjener bedre vilkår, bør stemme på Frp.

Kommentarer til denne saken