Det er 100 prosent støtte til sanksjonene, også i Kirkenes.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

En ny giv i nordområdene

De første som merker det er næringslivet, når kundene de var vant til å ha er borte. Da må det omstilles til nye kundegrupper: Det er ikke gjort over natten. Staten kan og må bruke sine eierkrefter på å gå foran med en klar og tydelig stemme. Spesielt med sine bedrifter, som for eksempel i Forsvaret og Equinor, og endre innkjøpspolitikken.

Lokalt og regionalt næringsliv må i en helt annen grad enn tidligere benyttes sånn at pengene legges igjen der det bor folk. Det er viktig alle plasser i distriktene, og spesielt i Øst-Finnmark.

Bygg og anleggsnæring er nærmest uten arbeid i Øst-Finnmark. Her kunne staten i gang satt en rekke prosjekter for å holde aktivitet oppe, veivedlikeholdet, ny grensestasjon på Storskog, molo i Kjøllefjord, kontrollstasjonen på Sandnes, innseilingsmolo i Vardø og ferdigstille landingsplass for helikopter på Kirkenes sykehus.

Dette er bare noen av tiltakene som kan gjør til at lokal bygg og anleggsnæring har jobb langt fram i tid.

Les også: Kirkenes rammes hardt av sanksjonene: – Det som skjer nå, kan vare

Regjeringen la fram en god nordområdepolitikk i Hurdalsplattformen den 13. oktober. I den står det: En ny giv i nordområdene.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Regjeringen vil jobbe for en ny giv i nordområdepolitikken med vekt på godt og konkret samarbeid med andre land, og særlig fokus på økt aktivitet på land i Norge.

Regjeringen vil fornye og forsterke innsatsen, og har store ambisjoner for utviklingen i nord. Den nye nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst. De vil også gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, ha større ringvirkninger og fremme nye initiativ for samarbeid med våre naboer.

Det beste virkemidlet for fraflytningen

Regjeringen er opptatt av å sikre norsk eierskap til viktig infrastruktur, eiendom og nasjonal kontroll over naturressurser. En ny giv i nordområdene vil innebære en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer, som utdanning og forskning, ressursforvaltning, næring og samferdsel.

Les mer fra Norsk debatt her

Vi tenker at nå er tiden inne for å vise handlekraft fra regjeringen og inngang sette allerede vedtatt nordområde politikk. Å igangsette allerede utredede investeringer, og utrede vedtatte planer er det beste virkemidlet for å motvirkende fraflytningen.

For skal det bo og jobbe folk i Øst-Finnmark, så må det være arbeidsplasser her oppe hele året. Nå er det Øst-Finnmarks tur!