10. september 2020 varslet regjeringen om mulig strengere koronatiltak i landet. I hele uka forut for dette hadde Sindre Finnes gått tungt inn i såkalte «bear-produkter», investeringsinstrumenter der den som kjøper vil tjene på fall i markedene.

Daytraderen Sindre Finnes har vist klare tegn på spillegalskap, ifølge flere finansfolk som har gått inn og sett på kjøps- og salgsmønstre. Men i motsetning til spillegale flest har han ikke tapt penger, totalt sett. Han har tjent.

Les også

Blodtåke og mistenkeliggjøring holder ikke for å felle Erna Solberg

Kanskje innsideinformasjon var akkurat den krykken Finnes trengte som trader, for ikke å gå i minus.

En vandrende sikkerhetsrisiko

VGs avsløring i dag om transaksjonene hans før 10. september 2020, kan være den første av svært mange.

Rett før helgen kom saken om Nordic Mining, der han kjøpte aksjer rett før kona åpnet opp for sjødeponi, en viktig og positiv økonomisk nyhet for aksjen.

Erna kan ikke bli statsminister igjen hvis hun beholder Sindre. Mannen er jo en vandrende sikkerhetsrisiko.

Han har vist at han kan lyve og bedra, og gjøre det over lengre tid.

Utroskap, som er så grovt som dette, er utroskap i ordets reelle betydning.

Erna må i god tid før valget om to år velge om hun vil gå for et fortsatt liv med Sindre, eller om hun vil gå for statsministerjobben.

Det er helt åpent hva hun vil velge.

I et helt nytt lys

Sitatet fra et intervju Sindre Finnes gjorde med bladet Kapital i 2020 har gått sin seiersgang i sosiale medier. Der ble Finnes spurt om han og kona diskuterte økonomi og politikk og han svarte: «Det er klart vi snakker om dette, både til frokost og middag.»

Hans sterke engasjement for styresammensetning i store, helt eller delvis statseide selskaper kommer også i et helt nytt lys nå. Det var ikke spesielt pent da Dagens Næringsliv avslørte saken, men i lys av det vi vet nå er det mye, mye verre.

Les også

Det største valgjukset i norgeshistorien

Høyre sitter stille

Hva er formildende i saken om Sindre Finnes?

Kanskje først og fremst den utrolig sløve generelle bevisstheten rundt politikere og aksjekjøp.

Høyre sitter nå musestille. Det kan være fordi de venter på at flere skjeletter ramler ut av skapene. Det kan være flere ektefeller og flere politikere som ikke har forholdt seg til habilitetsreglene.

Dette kommer altså i tillegg til at hver og en av Sindre Finnes aksjekjøp- og salg må granskes og settes opp mot de politiske beslutningene som kom rett i etterkant av handelen.

Det blir litt av en jobb.

Skiller seg fra Huitfeldt-saken

Det er en selvfølge at Økokrim må etterforske dette. Hvis de da holder på sin beslutning om ikke å etterforske saken rundt Anniken Huitfeldt og Ola Flem, gjør Økokrim seg til latter.

For sakene er en blåkopi av hverandre rent teknisk/juridisk. Det som skiller dem er omfanget, der statsministerens ektefelle har handlet så mye mer og også trolig hadde tilgang til sensitiv informasjon om et større antall aksjer. Rett og slett fordi en statsminister tar flere beslutninger som vil påvirke norske selskaper, enn det en utenriksminister gjør.

Les også

- Det er også en menneskelig tragedie

Moralsk sett er det også et stort skille mellom de to sakene:

Huitfeldt valgte å ikke vite noe, noe som er mer klanderverdig enn å bli regelrett lurt, slik alt tyder på at Erna Solberg ble.

Dramaet er ikke ferdig

Sommeren har gitt et såkalt normskred, altså et skred av nye normer om habilitet og om risikoen for innsidehandel for politikere. Det er ikke lovene som er nye – innsidehandel er straffbart, nå som før. Men forståelsen for hva dette innebærer i praksis, av hva som er nødvendig aktsomhet, har vært elendig blant våre politikere.

Det fortsatt ubesvarte spørsmålet er hvorfor offentligheten ikke fikk vite om Sindres omfattende aksjehandel tidligere. Sindre selv, Erna og/eller hele staben rundt henne kunne fått fram denne informasjonen lenge før, altså før valget.

«Mens hele nasjonen fokuserer på om Sindre lurte Erna glemmes det viktigste spørsmålet, om Erna lurte folket», skriver Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys.

«I så fall tar Erna partiet Høyre med seg ned», skriver Fjellheim.

Les også

Erna tar Høyre med seg ned

Spinndoktorene rundt Erna kan ha fått så mye tau at de har klart å henge seg selv. Dette dramaet, med stadig nye avsløringer, vil pågå hele høsten.