Tusenvis av ansatte kastes ut i usikkerhet etterhvert som Senterpartiets statsråder trumfer igjennom omkamper om kommune- og fylkessammenslåinger. I det siste tilfellet med Kristiansand velger Sps helt ferske kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik å overkjøre lokaldemokratiet for å tvinge igjennom en fiks idé.

Heldigvis har norsk politikk historisk vært forskånet for stadige omkamper. Hvis hver nye regjering skal gjøre om alt den forrige gjorde, så risikerer vi å bytte styring mot fremtiden, med en evig runddans. Dette er selvsagt ikke til hinder for at en ny rødgrønn regjering kan lede Norge i en annen retning enn forgjengerne.

Dette er spesielt viktig i saker som tar mange år å gjennomføre, og der det er direkte ødeleggende for verdier og arbeidsplasser å rydde bordet, ta kostnadene og begynne på nytt.

Derfor er det en stor forskjell på å gi rundt 11 milliarder kroner til bøndene, slik Senterpartiet fikk flertall for (en beslutning jeg er uenig i) - og beslutningen om å kaste nær en milliard kroner ut vinduet ved å splitte opp Viken til Buskerud, Akershus og Østfold. Den milliarden kunne vært brukt til å gi innbyggerne billigere strøm, bedre kollektivtransport eller løftet nivået på helsetjenester.

Når det gjelder Viken, så er det en varslet katastrofe som Senterpartiet gikk til valg på.

Det er direkte hårreisende at partiet nå, i strid med regjeringsplattformen, har trumfet igjennom å sende Agder og Sørlandets største by ut i politisk og administrativt kaos. Stakkars Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland som har måttet takle et brutalt opprør i lokalpolitikken og som likevel klarte å få et klart flertall i bystyret til å stemme ned forslag om å splitte opp og skyve ut de gamle kommunene Søgne og Sogndalen.

Les også:
Ap-ordfører forbannet på egen regjering: - Mot vår viten

Fædrelandsvennens politisk redaktør Vidar Udjus - for øvrig sønn av landsdelens mest kjente Senterparti-profil og selv boende i Søgne, er ikke nådig: – Skisland og de øvrige tillitsvalgte i Kristiansand er så til de grader blitt trampet på av partileder og statminister Jonas Gahr Støre i en sak av eksistensiell betydning for Kristiansand kommune, sier Udjus.

Han kaller det totalt uansvarlig å invitere til en folkeavstemning om halvannet år for å stemme over en omkamp om et fem år gammelt vedtak om kommunesammenslåing, og en mulig oppsplitting av kommunen i 2028.

Det som er fullstendig uansvarlig er knyttet til investeringer, politikk og de ansatte i kommunen.

Bare tenk selv:

  • Gamle fagmiljøer i hver kommune er for lengst slått sammen til større enheter og ny ledelse.
  • De neste årene vil alle valg om investeringer måtte ta høyde for en oppsplitting om seks år.
  • I praksis vil omkampen ødelegge for alle muligheter til fremtidsplanlegging i den nye storkommunen.

Senterpartiet vant valget, men har sammen med statsminister Jonas Gahr Støre lidd mange nederlag etterpå. Velgerne flykter og det må utelukkende sees på som ren populisme at den helt ferske kommunalministeren Sigbjørn Gjelsvik tar rollen som uansvarlig populist som er villig til overkjøre lokaldemokratiet og gjøre et ødeleggende vedtak for lokalpolitikken.

Ikke kom med en dum bortforklaring om at man bare vil gi befolkningen i Søgne og Sogndalen en anledning til å gi sin stemme. Den er for billig. I virkeligheten er omkampen både dyr, uansvarlig og udemokratisk - alt for å vinne noen få Senterparti-velgere til et parti som rettferdig nok lekker i alle ender.