Midt i en svært krevende situasjon hvor Fornebubanen vurderes å skrotes, vedtok Asker kommune 19. april å støtte rammen for videre arbeid med E18 Vestkorridoren del 2 og 3 fra Bærum til Asker.

Et av vedtakene var at kommunen skal igangsette et «påvirkningsarbeid» rettet mot den videre beslutningsprosessen i Nasjonal Transportplan, slik at veien blir bygget. Betyr dette nye konsulenthonorarer til First House eller tilsvarende; betalt med innbyggernes skattepenger?

Hvor mye penger skal kommunen bruke nå, og hvor mye har de brukt hittil på politisk påvirkning for å få en ny omstridt motorvei?

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kostnader det ikke er budsjett for

Behandlingen i formannskapet i kommunen tok 15 minutter. Flertallet var nærmest jublende. Bare MDG og SV stemte imot.

Siste kostnadsestimat for hele E18 prosjektet (Lysaker, Oslo – Drengsrud, Asker) er 60 milliarder (2020). Dette er kostnader det ikke er budsjett for. Hvor mange rasutsatte veier på Vestlandet, og bedre miljøløsninger i Groruddalen kunne man ikke fått for denne vanvittige kostnaden?

I 2009 ble kostnaden anslått til cirka 5,7 milliarder kroner. Vi snakker altså om minst «10 gangeren» på 10 år.

Vi husker at E18 prosjektet nærmest ble tvunget igjennom i 2021 av daværende samferdselsminister Hareide, med trussel om at «uten E18 vil det ikke bli noen ny Fornebubane». Status nå er at Fornebubanen er under stort økonomisk press. Flere partier truer med «skroting» eller «full stans», mens Høyre og Venstre fortsatt vil ha «tut og kjør» på E18.

Les også: Skjebnedag: Nå kan det rakne for både byråd og bane

Konsekvenser for klima og miljø

MDGs E18 utvalg mener at dette går for fort i svingene. Vi merker oss at prosjektets målsettinger gradvis endrer seg fra det ene plandokumentet til det neste. Overgang til sykkel, gange og kollektiv står tilbake som festtaler. Det er få eller ingen utredninger av konsekvenser for miljø, natur og klima.

Det virker som det ligger som premiss i hele arbeidet at det er (økende) biltrafikk som fortsatt er styrende. Det er liten vilje til å gå konkret inn i virkemidler som kan endre atferd; slik som sykkelekspressveier – slik det opprinnelig var planlagt. Eller å omgjøre deler av motorveien til bygater.

Visste du at å redusere farten på en vei fra 70 til km/t kutter støyen med 50 prosent? Redusert fartsgrense sparer også energi og gir tryggere ferdsel for alle. Det vi behøver er løsninger som kan gi et bedre liv og bedre helse for innbyggerne.

Les mer fra Norsk debatt

Prosjektet må stoppes

Istedenfor enda mer bruk av skattebetalernes penger på konsulenttjenester fra for eksempel First House, mener vi at prosjektet nå må stoppes. Vi må se på nye, mer moderne og fremtidsrettede løsninger. MDGs E18 utvalg vil gjerne arbeide for å se på disse alternativene og inviterer til tverrpolitisk samarbeid om dette.

Det skjer en endring i holdninger til vei og transport mange steder i Europa nå. Mindre vekt på asfalt og tunneler og mer vekt på miljøløsninger som bygater, sykkel, gange, kollektiv – kort sagt, mer vekt på et bedre liv. Vi har nå mulighet til å bli med i en slik utvikling.

La oss ikke skusle det bort.