Et av de store valgkamptemaene i årets valgkamp vil være ulikhetene i Norge. Partiene på venstresiden bruker mye energi på å formidle et budskap om at økende forskjeller i landet vårt skyldes den borgerlige regjeringens skatte- og avgiftskutt.

Men, det bidrar jo til at alle får mer å rutte med.

Les også: Disse fryktelige tallene bør skremme statsminister Erna Solberg

Den mest synlige årsaken til at forskjellene øker i Norge er de årlige lønnsoppgjørene mellom NHO og LO som baserer seg på prosenttillegg. Ved å benytte kronetillegg i stedet vil lønnsforskjellene minke betydelig.

Noen eksempler:

  • Lønn i dag 500.000,- x 3,5 %, etter 20 år = 994.894,-. etter 40 år = 1.997.628,-
  • Lønn 500.000,- + kronetillegg 17500,- etter 20 år = 850.000,- etter 40 år 1.200.000,-
  • Lønn 1.000.000,- x 3,5 %, etter 20 år = 1.989.787,-, etter 40år = 3.959.256,-.
  • Lønn 1.000.000,- + kronetillegg 17.500,- etter 20 år = 1.350.000, etter 40 år = 1.700.000,-
  • Lønn 4.000.000,- x 3,5 %, etter 20 år = 7.959.154,-, etter 40 år = 15.837.026,-
  • Lønn 4,000.000,- + kronetillegg 17.500,-, etter 20 år = 4.350.000,-, etter 40 år = 4.700.000,-

Som en ser ovenfor vil lønnsforskjellene i Norge øke dramatisk dersom man fortsetter med prosenttillegg i lønnsfastsettelsen i stedet for et likt kronetillegg til alle.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Et likt kronetillegg til alle lønnstagere vil hindre en lønnsutvikling med større og større forskjeller. En lønn på 4 millioner vil øke til nærmere 16 millioner om 40 år med prosenttillegg, mens med kronetillegg vil den ligge på 4,7 millioner.

Med kronetillegg i stedet for prosenttillegg kan man enkelt minske forskjellene ytterligere, ved å øke kronetillegget til de med lavest inntekt. Det har vel de høytlønnede ingenting i mot?

Men ønsker politikerne selv en slik solidarisk utvikling for å minske forskjellene?