Gå til sidens hovedinnhold

Oppbygging av forsvaret har en bakside: miljøet

Og produksjon av militærutstyr er den store verstingen.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Vi ser at det er gitt liten eller ingen oppmerksomhet på hvordan krig og konflikter påvirker klimaet negativt. Ikke bare under reelle konflikter, men også under øvelser som prøvesprengninger og store troppeforflytninger. Da er det grunn til å fokusere på hvordan vi kan begrense utslippene som fører til negative klimaendringer uten å påvirke freds- og sikkerhetssituasjonen i verden.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Noen nøkkelpunkter bør fokuseres på selv om det er mange ulike effekter:

Oljeforurensning

Produksjon, lagring og transport av olje har ofte vært mål for krigene i Midtøsten. Det er blitt anslått at under Golfkrigen i 1991 bidro den til mer enn to prosent av det globale CO2-utslippet det året. De mange oljeinstallasjonene som ble satt i brann var nok en av hovedårsakene, men de langvarige konsekvensene er umålelig ved ukontrollert utslipp. Lignende tilfeller har vi sett i Jemen, Libya, Syria og Irak.

Les også: Snart, men ikke i dag, må jeg innføre en hel hvit måned

I tillegg forbrennes enorme mengder av såkalt «overflødig gass» som frigjør enorme mengder CO2, karbon og metan under konfliktene. Metan alene har et potensial for global oppvarming 28 ganger større enn CO2. Effektene kan tydelig sees på breer rundt omkring i verden hvor sot tydelig vises i umiddelbar ettertid.

Avskoging

Vi husker vel alle den grusomme avskogingsteknikken med blant annet napalm under Vietnamkrigen. Men det har også skjedd i nyere tid. I den nylige krigen mellom Aserbajdsjan og Armenia ble store skogsområder brent. Det samme i Nordøst Syria og landområder i Israel. Ved å fjerne vegetasjonen frigjøres enorme mengder karbon som ytterligere vil skade klimaet.

Militær aktivitet

På grunn av dagens verdensbilde har store troppeforflytninger tilsynelatende vært nødvendig. For eksempel har store tropper samlet seg på begge sider av grensen mellom Ukraina og Russland. Dette påvirker uten tvil miljøet. Kjøretøyer og transport i militær aktivitet bidrar til en stor del utslipp av CO2.

Her i Norge var den store NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 en av verstingene. Øvelsen samlet rundt 50 000 deltagere, 250 fly, 65 skip og 10 000 kjøretøy bidro den til enorme utslipp av CO2. Hele 73 500 tonn CO2, ifølge Forsvaret.

Kuler og krutt

Store mengder CO2 blir frigjort og sluppet ut i naturen som et resultat av eksplosjoner av «kuler og krutt». Den store synderen her er allikevel produksjon av militærutstyr, inklusive sin del av oljeindustrien. I tillegg ser vi at atompolitikken har blitt lagt på is fra 1980, men har frisk i minne at mange land fremdeles foretar tester etter dette. Risikoen for miljø og menneskeliv er store ved en ulykke av lagrede atomvåpen.

Kan vi gjøre noe med dette?

Murtaza Hussain uttalte i sitt innlegg med henvisning til en studie fra Brown University´s Cost of war projects: » Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at militæret i verden gjennom historien også er den største enkeltforurenseren på planeten

Så, om vi ikke følger opp og fokuserer på utfordringen, vil nok myndighetene se på den pågående negative miljøeffekten som kun bakgrunnsstøy.

Les også: Hvor lenge varer oljefondet når vi ikke skal gjøre noe av det som gjør Norge rikere?

Selv om vi ser en nødvendighet av militær oppbygging for å beholde fred og sikkerhet, må vi ikke bli blinde på hvordan miljøforurensningene akselerer på grunn av politiske uenigheter. Det vi ser i dag, med økende aktiviteter og oppbygging av forsvaret i mange ulike verdensdeler, har en stor bakside, nemlig at vi vil ødelegge vårt klima ytterligere.

Vi i World Veterans Federation har forpliktet oss til å minimere miljøsporene våre, noe som gjenspeiles i måten vi opererer på. Vi er derfor overbevist om at våre initiativer i forebyggende arbeid mot krig og i fredsprosesser vil bidra til å forhindre ytterligere konflikt samt de negative effektene væpnede konflikter og kriger har på miljøet.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Kommentarer til denne saken