Torstein Tvedt Solberg (Ap) skriver tirsdag på Facebook: «Så er vi igang med en ny retning for skolepolitikken». Dette skriver han i forbindelse med at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt enige om å skrote firerkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.

Etter min mening er retningen «feil», snarere enn «ny».

Dette er saken: Ap og Sp enige om å droppe firerkravet i matte i lærerutdanningen

Samfunnets viktigste yrke

Ingen synes det er rart at for å komme inn på medisin, så krever det realfaglig kompetanse. Det skrives aldri innlegg om at gjennomført kjemi fra videregående er helt urimelig.

Ingen er spørrende til at vi stiller krav til de som skal jobbe i helsevesenet, og det er heller ingen som går ut i media om at høyt snitt på psykologi ødelegger profesjonsdrømmen.

Lærerutdanningen derimot, som er samfunnets viktigste yrke, der skal vi ikke stille krav. Ikke ifølge Arbeiderpartiet og Senterpartiet, iallfall.

Matematikk er ikke bare tall

På lærerutdanningen stilles det krav om at du må ha karakteren fire i den enkleste matten, eller karakteren to for neste nivå.

Det er fordi han som skal undervise i samfunnsfag, må også kunne forklare diagrammer og skjemaer til elevene. Hun som skal bli naturfagslærer må kunne lese av prosenter og måleenheter. I historiefaget er det kompetansemål som sier «tolke og bruke historisk tallmateriale i faglig arbeid».

Vi trenger mattekravet fordi matematikk ikke bare er tall – det er også analyse, problemløsing og sammenhengsforståelse. Dette er verktøy man vil trenge uansett hvilket fag læreren skal undervise i.

Et rimelig krav

Kravet om fire i matematikk ble innført da jeg gikk på videregående. Ettersom jeg var helt sikker på at jeg ville inn på lærerutdanningen, betydde det at jeg måtte legge ned en mye større innsats i faget, som var langt fra mitt beste fag. Det innebar å be lærer om ekstra oppfølging, og sitte ekstra timer med skolearbeidet for å oppnå lærerdrømmen.

Jeg mener det er helt rimelig å stille krav til de som skal stå i norske klasserom. Lærere har samfunnets viktigste jobb – vi skal formidle, oppmuntre og undervise. Da bør vi også stille krav som sikrer at lærerne har god nok kompetanse til å gjøre nettopp det.

Les mer fra Norsk debatt