Arbeiderpartiet i Oslo har i en årrekke stått steilt på en utbyggingsnorm som forbyr boliger under 35 kvadratmeter, og som setter et krav til at tre av fire leiligheter i nye prosjekter skal være over 50 kvadratmeter.

Nå viser det seg at leilighetsnormen knapt har hatt noen annen effekt enn å gjøre boliger for dyre. Det er egentlig enkel matematikk at enslige husholdninger som ønsker å bo nær sentrum, presses ut av boligmarkedet når utbyggerne nektes å bygge boligene den samme gruppen ønsker seg.

Før helgen var det håp om at byrådsleder Raymond Johansen skulle få med seg Oslo Arbeiderparti i å skrote den forhatte leilighetsnormen. Målet har vært flere barnefamilier i sentrum. Derfor er kravet til nye prosjekter at ingen boliger skal være mindre enn 35 kvadratmeter, maksimalt 35 prosent boligene skal være mellom 35 og 50 m2, mens 40 prosent av de nybygde boligene skal være over 80 kvadratmeter.

Normen har ikke fått andelen barnefamilier til å øke, men effekten er dyrere boliger:

I Oslo er normal pris 85.266 kroner per kvadratmeter, siser statistikk fra eiendomsmegleren Krogsveen.

  • En bolig på 35 kvadratmeter koster altså i gjennomsnitt 3,0 millioner kroner.
  • Hvis to tredjedeler av nye boliger skal være over 50 m2, øker minsteprisen til 4,3 millioner.
  • Og kravet er altså at fire av ti nye boliger skal koste over 6,8 millioner kroner ifølge normen.

Vanlige folk presses ut

Da Arbeiderpartiet i fjor ville jobbe for vanlige folks tur, så ble det avgrenset til folk som tjener under 680.000 kroner.

Utlånsforskriften sier at en slik person maksimalt får låne fem ganger årsinntekten, altså 3,4 millioner kroner.

Kravet er også en egenkapital på 15 prosent, som ofte er helt urealistisk. Men hvis vi legger det til grunn, må en enslig person spare 600.000 kroner for å få lån til å kjøpe en leilighet til maksimalt 4,0 millioner kroner.

For å si det brutalt, så presses de fleste i denne gruppen ut av markedet med en knipetangsmanøver der regjeringen og Oslo Ap samarbeidet om å gjøre det nesten helt umulig å komme inn i boligmarkedet i Oslo.

Partiet taler med to tunger

I Dagsavisen skriver to av partiets boligpolitikere et leserinnlegg om boligmangelen i Oslo, og der skriver de at «...vi vil at utbyggerne skal bygge flere boliger for vanlige folk».

— Vi har ikke råd til å stenge verken sykepleierne eller andre viktige yrkesgrupper ute fra byen, skriver Oslo Aps fraksjonsleder på byutvikling, Line Oma, og Arbeiderpartiets bystyremedlem og sykepleierstudent, Henrik Dahl Jacobsen.

De to Ap-politikerne har rett i at det må bygges flere boliger for å få ned prisene, men overser glatt det klare råde fra utbyggerne om å åpne for flere små og billige boliger.

— En gal beslutning

Da Oslo Arbeiderparti var samlet for å vedta nytt partiprogram i helgen, kom forslaget om å åpne for flere små leiligheter - og midlertidig fjerne den såkalte leilighetsnormen.

Forslaget falt, så de neste årene vil Arbeiderpartiet stå fast på en politikk som i praksis presser sykepleiere og andre vanlige folk ut av boligmarkedet - og som fører til en fortsatt prisøkning for de små boligene som er igjen.

— Jeg synes det var en gal beslutning, sier Raymond Johansen til Aftenposten.

Beslutningen er ikke bare gal, den er både arrogant og kunnskapsløs.

Og den bekrefter hvorfor partiet nå er på full flukt fra slagordet om at nå er det vanlige folks tur.