Over 80 prosent prosent av nordmenn eier egen bolig, et av de høyeste tallene i Europa.

Den norske boligmodellen er en kjempesuksess. Muligheten til å eie bolig gir trygghet, stabilitet og gjør at enda flere er med på den økonomiske veksten.

Selveier-demokratiet står sterkt i Norge. Eiendomsretten skal ikke være et privilegium for noen få, men en grunnleggende rett for alle.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Raymond på jumboplass

En nyutdannet sykepleier hadde i 2021 råd til 1,3 prosent av boligene i Oslo.

Boliger i Oslo er blitt omlag 50 prosent dyrere siden Raymond Johansen ble byrådsleder i 2015. I valgkampen 2015 lovte Johansen gull og grønne skoger for boligbyggingen. Fakta er at Oslo-byrådet nylig fikk jumboplassen i en undersøkelse utført av Samfunnsøkonomisk Analyse og NBBL om byggetakten i store kommuner.

Saksbehandlingstiden i kommunen har eksplodert.

Oslo brukte ulovlig lang tid i 2400 byggesaker i perioden 2016 til 2021, sett under ett. Saksbehandlingstiden for å få bygget nye boliger har rett og slett skutt i været det siste året - og gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Oslo har steget fra fire til fem år.

Det er tre ganger lenger behandlingstid enn det er i Bergen.

Les også: Gikk 950.000 over takst: Dette ble 27 klassiske førstegangskjøp i Oslo solgt for (+)

Nei til rigide krav

Variert bebyggelse skaper gode bomiljøer.

Men det gjøres ikke gjennom rigide regler som utestenger store grupper fra å kunne kjøpe en bolig. I Oslo har man en leilighetsnorm som hindrer at det kan bygges flere små leiligheter i sentrum.

Det bygges dermed for lite av det som etterspørres mest.

Leilighetsnormen må bort. Dermed kan flere unge velge å bo i en mindre bolig men samtidig få en fot inn i boligmarkedet. Dette betyr ikke at vi kun skal bygge smått, men det betyr at vi skal bygge leiligheter som flere har råd til å kjøpe.

Det er god bolig- og sosialpolitikk.

Les også: Fredrik Solvang bladde opp 17 millioner for leilighet i luksusprosjekt

På lag med førstegangskjøperne

Høyre har flere konkrete løsninger som kan bidra til å oppfylle boligdrømmen. Vi vil blant annet øke andelen leie-til-eie avtaler.

Videre vet vi at flere unge melder tilbake at de har muligheten til å betale ned et lån, men at de står uten «foreldrebanken» og egenkapital.

Det må derfor testes ut flere tiltak for å hjelpe lavinntektsgrupper inn på boligmarkedet. Blant annet ved å teste ut pilotprosjekter gjennom et alternativt startlån i Husbanken.

For eksempel kan Husbanken matche oppspart egenkapital.

Les mer fra Norsk debatt

Opp med byggetakten!

Vi må også hele tiden se etter løsninger som kan fjerne fordyrende og unødvendige krav i byggeprosessen slik at byggetakten går opp.

Derfor mener vi at byggteknisk forskrift må gjennomgås med jevne mellomrom. Videre må vi digitalisere og effektivisere saksbehandlingen - og det må reguleres flere større tomter i Oslo slik at det bygges mer.

Byrådets mål burde være enda flere heisekraner og enda flere byggeplasser.

Oslo skal være en by for alle, det må reflekteres i boligbyggingen.

Det kan ikke være et klasseskille på generasjoner på hvem som eier bolig.

Eier flere egen bolig, sprer vi makt og ressurser på flere hender - og hele byen blir med på den økonomiske veksten.

Les også: Fotballproff vil ha 50 millioner på Tjuvholmen - se de eksklusive bildene