Pressekonferansen til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byrådene Robert Steen (Ap) og Inga Marthe Thorkildsen (SV) var en studie i alvor og avmakt.

Mens smitten stiger i Groruddalen, velger byrådet å stenge restauranter og butikker også i resten av byen.

Byrådet ber (med rette) om mer vaksine øremerket til Oslo, men tør ikke stenge ned spesielt der det er mest smitte.

I stedet kaster de seg inn i en fornærmet krangel med ordføreren i Molde og fremstiller Oslos kamp mot korona som en suksesshistorie.

Etter min mening er tiden overmoden for å vurdere tre helt konkrete tiltak:

 • Skjerp kontrollen med smittevern i private hjem der smitten er mest utbredt.
 • Steng ned bydeler der det ikke er kontroll på smitten og begrens mobilitet mellom bydeler.
 • Legg en plan for geografisk øremerking av vaksine internt i Oslo.

Dette er tiltak som er kontroversielle og som gjør vondt, spesielt for de rødgrønne partiene som har flest velgere i de bydelene det er snakk om. Men kartet bak byrådsleder Raymond Johansen viser et grimt bilde. Smitten er geografisk knyttet til Groruddalen, og er fortsatt tre-fire ganger høyere i bydeler som Alna, Bjerke, Stovner og Grorud enn for eksempel Ullern.

Slik har det vært i månedsvis og det rødgrønne byrådet har ikke lykkes i å gjøre noe med det. Det er et faktum man kan lese ut av tallene, uten at det nødvendigvis bare er byrådet som har skylden for at det er slik.

Likevel er det påfallende at de harde tiltakene i liten grad er knyttet til det vi vet om smittesteder. Det er også verdt å merke seg at butikker og restauranter blir stengt uten bønn, mens byrådet nøyer seg med å anbefale at folk dropper private sammenkomster (der vi vet at smitten florerer).

Smitten skjer i private hjem

Det er liten tvil om at Oslos befolkning er hardt presset av månedsvis med landets hardeste tiltak, og det var med en blanding av patos og alvorlige miner byrådene la på bordet de nye tiltakene: Alle serveringssteder skal stenges og de fleste butikker (med unntak for matbutikker, apoteker og Vinmonopolet).

På ett punkt var det derimot andre toner: Byrådet har ingen planer om bydelspesifikke tiltak utover å intensivere informasjon og smittesporing. Det er gode og nødvendige tiltak, men de har vist seg utilstrekkelige.

For å bruke Byrådets egne tall: Hva hjelper det å stenge den lokale restauranten der folk sitter med god avstand og kommer med munnbind på Frogner, når hoveddelen av smitten skjer i private hjem i Groruddalen?

I forrige uke ble helsebyråd Robert Steen intervjuet på NRK Radio, og han bekreftet da at Oslo kommune ikke får detaljer om bosted hos de som tester seg på ulike testestasjoner i Oslo. Man vet altså ikke om testpersonene som møter eksempelvis på Adamstuen kommer fra en annen bydel i Oslo, eller fra en nabokommune.

Det er selvsagt uholdbart fordi det gir mindre innsikt i smitteutviklingen enn nødvendig.

Det vi derimot vet er at covid-19s episenter er Oslo-området. Til nå i pandemien har Oslo og Viken 42.500 tilfeller av 70.000 covid-19-syke i hele landet.

Ser vi på antall tilfeller per 1000 innbyggere, er forskjellen dramatisk:

 • Oslo: 28 tilfeller
 • Viken: 19 tilfeller
 • Vestland: 11 tilfeller
 • Innlandet: 9 tilfeller
 • Trøndelag: 8 tilfeller
 • Vestfold og Telemark: 8 tilfeller
 • Agder: 7 tilfeller
 • Rogaland: 7 tilfeller
 • Møre og Romsdal: 5 tilfeller
 • Troms og Finnmark: 5 tilfeller
 • Nordland: 4 tilfeller

Til sammenligning har altså Stovner, Grorud og Alna like mye smitte de siste fjorten dagene (se kartet bak Raymond Johansen) som Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark har hatt etter ett års pandemi!

Smitten sprer seg utover

Oslo kommune har interessante tall for mobiliteten blant folk, altså tall som viser hvor mye mindre vi beveger oss enn normalt som følge av nedstengning og hjemmekontor.

I gjennomsnitt var bevegelsene kraftig redusert i sentrum, mens befolkningen i Groruddalen beveger seg 15-25 prosent mindre enn normalt. Nå er forskjellene små, men likevel er det interessant at folk flest i de mest smitteutsatte bydelene har fortsatt å beveger mer på seg enn folk i de vestlige bydelene.

Det er for enkelt å legge all skyld på den enkelte innbygger. Selvsagt er det lettere å opprettholde et godt smittevern for en middelaldrende advokat på Frogner, enn en lavtlønnet mangebarns forelder på Stovner, for å ta to stereotypier.

Den ene har økt inntekten under pandemien og bor romslig, den andre bor kanskje trangt og arbeider kanskje på flere arbeidssteder. På den annen side kan man heller ikke avvise forklaringer som mangel på tillit til myndighetenes råd eller at noen rett og slett gir blaffen.

Men sosiologiske forklaringer er mager trøst når problemet er at hardhendte tiltak over hele byen koster mye og har begrenset virkning, mens hardhendte målrettede tiltak i enkeltbydeler med mye smitte kan ha noe for seg.

Det er for øvrig interessant å merke seg at Oslos 700.000 innbyggere er delt inn i bydeler som hver for seg er større enn nesten alle norske kommuner.

Hadde bydelene vært egne kommuner, ville det høyst sannsynlig vært mye strengere tiltak i Groruddalen enn på Ullern - og det med god grunn.

Da Nordre Follo fikk utbrudd, var det livet om å gjøre å hindre reising mellom kommuner. Men den handlekraften mangler fullstendig når det gjelder bydeler, og det politiske ansvaret for det valget ligger på byrådsleder Raymond Johansen og resten av byrådet.

PS! Hva mener du? Er det på tide at byrådet vurderer strengere tiltak i enkelte bydeler med mye smitte, eller bør alle i Oslo behandles likt?