Over ett år har gått siden de første covid-19-dødsfallene, og fortsatt er hovedstaden under et jerngrep av koronatiltak. Dessverre er det mer og mer som tyder på at tiltakene er unødvendig harde i store deler av byen, mens byrådet ennå ikke har funnet effektive tiltak som stanser smitten i de mest utsatte bydelene.

Hensikten med den nasjonale koronakommisjonen var ikke å finne ting å kritisere statsminister Erna Solberg for, men å identifisere læringspunkter slik at vi håndterer en eventuell ny pandemi bedre. Det handler ikke bare om beredskap, men også en systematisk evaluering av tiltak.

En koronagranskning i Oslo må studere minst to omdiskuterte fenomener:

  • Politikerne har hatt en feil oppfatning av hva som skaper smittebølgene i de nordøstlige bydelene.
  • Nedstengningen har skjedd i hele byen, noe som knapt ville skjedd hvis bydelene hadde vært egne kommuner.

Nå, i slutten av april, har Nordre Aker såvidt over en smittet per 1000 innbyggere. Nabobydelen Bjerke har fem ganger mer smitte, i likhet med bydelene som har ligget øverst i hele pandemien - nemlig Grorud, Stovner og Alna.

Vi kjenner ikke alle svarene, men det er nærliggende å stille noen spørsmål:

  • Hvorfor har innvandrere fra Pakistan, Somalia, Irak og Tyrkia mye mer smitte enn andre innvandrergrupper?
  • Har politisk korrekthet og frykt for å stigmatisere ført til at nedstengningen har vært for myk i disse bydelene?
  • Og; demper det smitten i Grorud og Stovner at bokhandler, butikker og kafeer holder stengt på Oslo Vest?

Oslo-byrådet og de nasjonale helsemyndighetene har ikke alltid vært helt i takt. Byrådsleder Raymond Johansen ville slippe opp, og måtte stenge ned igjen. Til gjengjeld har han pekt på at importsmitten ble undervurdert.

Er det læringspunkter i dialogen og koordineringen mellom de nasjonale og lokale myndighetene?

Helt nylig har vi også sett store forskjeller i vaksinetempo i de ulike bydelene. Den offisielle politikken er at risikogruppene skal vaksineres koordinert i hele byen, men raskest der det er mest smitte. I stedet har man gått løs på 40-åringer i en bydel, mens andre bydeler fortsatt har kø av uvaksinerte i slutten av 60-årene.

Embed

Kommisjoner og granskninger er naturlig nok etterpåklokskap, men også det er en form for klokskap. Både statsminister Erna Solberg og byrådsleder Raymond Johansen har måttet håndtere en helt unik krise basert på mangelfull kunnskap og usikkerhet. I slike tilfeller er det bedre å ha handlekraft og gjøre noen feil, enn å være passive.

OPPDATERING: På pressekonferansen tirsdag ettermiddag ble byrådsleder Raymond Johansen spurt om forslaget om en uavhengig koronakommisjon. I svaret sier han at det er helt naturlig.

Embed

Hensikten med en egen koronagranskning i Oslo kan derfor ikke være å finne feil bare for å kritisere byrådet politisk. Men det vil være uansvarlig ikke å forsøke å lære av feilvurderingene som tross alt er gjort.

Når enkelte innvandrergrupper er så grovt overrepresentert i smitte, sykdom og dødsfall, så er det et fenomen vi må styre bedre ved en ny pandemi.

Hvis det handler om kultur, religion og sosiale samværsformer, så må tiltakene skjerpes tilsvarende.

Og det er all grunn til å evaluere om løsningen er å stenge hele byen for sikkerhets skyld.

Samtidig er det useriøst å begynne med svarene og basere en granskning på udokumenterte hypoteser. Derfor er det også avgjørende at en koronakommisjon for Oslo er uavhengig av byens helsemyndigheter og politiske ledelse.

Oslo trenger en uavhengig koronakommisjon.

PS! Hva mener du? Er det et godt forslag systematisk å sjekke smitteutvikling og koronatiltak i Oslo, slik vi har gjort i resten av landet? Skriv et debattinnlegg!