Vold fra kriminelle gjenger er av det aller mest truende for det norske samfunnet i 2023, sier politiet. Svenske gjenger opererer nå i Norge.

Når en tilfeldig ungdom blir stukket ned på T-banen og forsøkt drept en lørdag kveld, er det grunn til å være redd. Det synes også sjefen for Kripos, Kristin Kvigne:

«Når volden trekkes ut i det offentlige rom, som vi har sett nå ved flere hendelser, så skaper det utrygghet i befolkningen», sa hun i Dagsnytt18 på tirsdag.

«Da kan tilfeldige forbipasserende rammes.»

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kripos er den nasjonale politi-enheten for bekjempelse av organisert kriminalitet, og Kvigne ble intervjuet i forbindelse med framleggelsen av den nye rapporten om «Politiets trusselvurdering for 2023».

Da sa hun at vi skal være veldig bekymret for gjengvolden, som er av den aller mest truende kriminaliteten i Norge i 2023. Hun og politiet frykter at det vil ha dødelige utfall i løpet av året.

Er Oslo en trygg by?

Hver gang det skytes eller stikkes med kniv i hovedstaden lyder likevel det samme mantraet fra Oslo-politiet og Oslos byrådsleder om at «Oslo er en trygg by». Men er det dette vi trenger å høre?

Hva med heller å fortelle hva politi og politikere akter å gjøre for å snu en utvikling som blir mer og mer skremmende?

For noen år siden laget jeg og NRK-kollega Mohammed Alayoubi reportasjer fra innvandrer-tette bydeler i Sverige hvor kriminelle gjenger terroriserte hverandre og lokalbefolkningen. Den gang ble vi latterliggjort for å overdrive. Det samme skjedde da vi litt seinere laget tilsvarende reportasjer om tilstanden i Oslos østlige bydeler.

Siden den gang har situasjonen blitt mye verre, både i Sverige og i Oslo. I fjor ble det drept 63 mennesker ved skyting i Sverige. Det er en foreløpig rekord.

Politifolk i Sverige innrømmer at de ikke har kontroll over situasjonen.

I Oslo var det 22 skyte-episoder og tre drepte i 2022, inkludert de to som ble skutt og drept i terrorskytingen i juni.

Svenske gjengkriminelle i Norge

Enn så lenge er det stor forskjell på voldsbruken i Sveriges utsatte områder og i Oslo. Men den svenske gjengvolden kryper inn over oss, forteller politiet i sin trussel-rapport.

De har sett en økende aktivitet i Norge fra svenske gjeng-kriminelle, blant annet gjennom voldsoppdrag. Politiet registrerer også at en større del av narkotikaomsetningen til de kriminelle gjengene i Norge styres av aktører i utlandet.

Les også: Sophie Elise støtter narko-terroristene

Dette samarbeidet mellom norske og svenske kriminelle bekymrer politiet, heter det i trussel-rapporten.

Da vi laget vår reportasje om gjengene i Oslo Øst hadde de allerede den gang etablert sterke forbindelser til mafia-liknende kriminelle nettverk i Sverige. Nå er denne dominansen fra større, internasjonale kriminelle organisasjoner trolig styrket.

Truer samfunnet

De gjeng-kriminelles aktivitet truer samfunnet vårt på mange måter: Direkte gjennom voldsbruken.

Nå er det ikke bare de gjengkriminelle det går ut over, men folk som kan bli truffet av kuler eller kniver når oppgjørene foregår i det offentlige rom. Det har skjedd flere ganger i Sverige.

Nå har volden også nådd den kulturelle elitens boligområder i «surdegsbeltet på Söder» i Stockholm. Slik uttrykte en kommentator det, etter en større politioperasjon mot skyting og mulig funn av en håndgranat i det vanligvis svært trygge boligområdet Södermalm i den svenske hovedstaden.

Påvirkning av økonomien

De store inntektene fra de kriminelle gjengenes salg av narkotika må plasseres. Gjennom hvitvasking finner de veien til det legale markedet, og investeres i eiendom og bedrifter. Dermed kan mafia-organisasjoner får kontroll over deler av det økonomiske livet i våre land. Slik det lenge har vært i andre land vi ikke liker å sammenlikne oss med.

Da kan det bli en ubehagelig økning av korrupsjon i offentlige etater og «beskyttelsespenger» i næringslivet.

De kriminelle gjengenes største fiender er politiet - og politikere som forsøker å stanse dem.

Den svenske kommunen Botkyrka sørøst for Stockholm er kjent for svært stor andel innvandrere og mye gjeng-kriminalitet. Kommunen hadde en ordfører fra Socialdemokraterna som har markert seg svært sterkt mot gjengene, og ønsket å gjennomføre strenge tiltak mot de kriminelle.

På et medlemsmøte i januar ble hun vraket som lokallagsleder i partiet, og mistet dermed jobben som ordfører.

Lokalpartiet hadde fått mange nye medlemmer kort tid før avstemningen, og i ettertid ble det mistenkt at mange av de nye medlemmene enten selv var kriminelle eller at de hadde nære forbindelser til gjengene.

I en lederartikkel stilte avisen Expressen spørsmål om «mafiaen hadde tatt over Socialdemokraterna i Botkyrka», og en kommentar i Aftonbladet mente at kriminelle hadde kuppet bort ordføreren for å hindre at hun skulle begrense dem i sin ulovlige utfoldelse. En annen kommentator i Svenska Dagbladet mente at «Det nye Sverige utfordrer demokratiet innenfra».

Demokratiet utfordres

Det vi ser her kan være et forsøk på å ødelegge folkestyret, slik at kriminelle organisasjoner etterhvert overtar styringen av samfunnet.

Kampen mot gjengene er derfor ikke bare en kamp mot vold og for trygghet, det er også en kamp for selve fundamentet i våre demokratier.

I Sverige lider nå samfunnet på alle disse tre områdene - vold, økonomi og politikk - fordi man ikke tidlig nok har vært på vakt mot og demmet opp for de voldelige gjengene og stanset mafia-organisasjonenes innflytelse i samfunnet.

I Norge har vi fortsatt muligheter til å unngå den situasjonen svenskene har satt seg selv i. Men da nytter det ikke å fortsette som før og insistere på at «Oslo er en trygg by!» Da blir den snart ikke lenger det.