«Handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger» ble nettopp vedtatt i Oslo bystyre denne uken. Men hvem skal bestemme definisjonen på hva som er hatefulle ytringer og holdninger?

Jeg tviler ikke på at intensjonen er god, og at hensikten er å skape bedre lokalmiljø. Likevel har den et autoritært preg, og vi begynner å ligne på land som vi ikke skal sammenligne oss med.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Mer demokrati, mer åpenhet, og mer humanitet

Etter 22. juli var samfunnets svar på å bekjempe ekstremisme, mer demokrati, mer åpenhet, og mer humanitet. Hvordan skal dette balanseres i vår lovverk?

Tidligere har Anine Kierulf advart mot setningen «Kommunen kan nekte leie til arrangementer som ikke er egnet til å fremme en offentlig samtale og debatt». Setningen ble forslått strøket, men det forslaget ble nedstemt i bystyret.

Undertegnende deltok på innspillsmøte om denne handlingsplanen. Der redegjorde jeg for hvorfor en slik forhåndssensur er skadelig, og hvorfor det er feil verktøy å bruke. Forhåndssensur og kursing i «riktige» holdninger skaper ikke mer åpenhet eller demokrati. Det vil være veldig inngripende og autoritært om arbeidsgiver skal belære ansatte i «riktige» holdninger eller ytringer.

Vil Oslo være en by som forhindrer åpne debatter?

Det er en rekke spørsmål som reiser seg etter at jeg har lest handlingsplanen. Hvordan kan man kurse seg til bedre verdier? Hvem skal kvalitetssikre hva som er bedre verdier i kursformat? Skal utleier fra Oslo kommune følge en veileder fra handlingsplanen, eller loven?

Les mer fra Norsk debatt

Nylig hadde jeg arrangement med Zineb El Rhazoui, som er en av de som var hovedmålet for terroren mot Charlie Hebdo. Hennes engasjement for ytringsfrihet har ført til at hun må leve under strenge sikkerhetstiltak. Jeg fikk erfare at det ikke var lett å finne lokaler til våre arrangementer med henne i Oslo.

Heldigvis ble det gjennomført på en god måte på Litteraturhuset i Oslo. I fremtiden er jeg bekymret for at Oslo vil være en by som forhindrer åpne debatter og samtaler med stemmer som Zineb El Rhazoui sin. Hvis hennes stemme skal forhåndssensurers vil terroristene som drepte kollegene hennes få sin første seier over vårt demokrati.