Vi skal nok en gang til Stockholm under andre verdenskrig. Dette miljøet kjenner Kjell Ola Dahl bedre enn sin egen bukselomme. En skulle nesten tro han var født på 20-tallet og tilbragte krigen i den svenske hovedstaden. Så er ikke tilfellet, siden han kom til verden i 1958.

Han har skrevet glimrende om dette i tidligere bøker, og selv om miljøet – og delvis plottet – er lett gjenkjennelig, framstår «Lazarus» på ingen måte som noen gjentakelse. Hvorfor? Fordi Dahl er en mester i å gi sine karakterer særpreg.

En lettere alkoholisert forfatter blir sentral i fortellinga. Trass i sin livsførsel, får Jomar Kraby oppdrag direkte fra eksilregjeringa i London. Hvem drepte motstandsmannen Daniel Berkåk – siden det framstår som høyst usannsynlig at tyskerne står bak mordet?

Det hele starter i Oslo, tidlig på 40-tallet. Kai har vendt tilbake fra tjeneste i de internasjonale brigadene i Spania. Faren hans er tatt av dage av nazistene. Og broren, Daniel, synes å ha gått i tysk tjeneste.

Kai havner i Stockholm, med et uttrykt ønske om å dra til London. På veien over grensa - handler han på oppdrag fra ei berykta nazi-dame fra Oslo vestkant? Jomar Kraby føler seg på ingen måte trygg på Kais intensjoner. Er han agent for tyskerne, med oppdrag å infiltrere motstandsmiljøet i Stockholm?

Vi får spenstige analyser. Manøvrerte tyskerne bevisst Quisling i posisjon – for å skape Hjemmefronten? Sånn at tyskerne i fred å ro kunne bedrive sitt egentlige ærend i Norge, legge beslag på råstoff fra norsk industri? Var det i så fall noen som skjønte dette? Kommunistene, og bare dem.

Stockholm var et spionreir: «Du glemmer at det du og jeg og andre kan være sikre på her i denne byen, er at alt har en pris, og at alle du møter, enten det er tyskere, briter eller svensker, går etter høystbydende.»

Omtrent som Odesa – og det skulle vært spennende å vite hvordan denne trafikken fungerer i dag. Hvor befinner spionredet seg under Ukrainakrigen? Chisinau? Krakow?

Handlinga i «Lazarus» foregår for 80 år siden, men er som du forstår aktuell så det holder. Og dette skal du vite: Hvis du løser mordgåten før du kommer helt til slutten av romanen, heter du antageligvis Kjell Ola Dahl.

KJELL OLA DAHL

Lazarus

Aschehoug