Det er synd enkelte politikere ikke ønsker å ta ansvar og rydde opp, men heller gjemme seg bak pynteord om lovnader og støtteordninger for erstatning.

Vold mot lærere og ansatte i skoler og barnehager har blitt et økende problem i Oslo. Fra 2015 til 2019 har volden mot ansatte i skolen femdoblet seg. Byrådet i Oslo med Arbeiderpartiet og SV i spissen er mer opptatt av å utrede bakgrunnen til de som utfører volden, enn å gjøre noe med problemet.

Ingen menneskers utgangspunkt, hvem du er eller om du bor trangt eller ikke, kan legitimere vold mot lærere.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Videokurs til lærere

Voldsproblematikken i skolen blir større og større. Byrådets løsning på det økende problemet i skolen er at alle lærere og rektorer skal gjennom et e-læringskurs med videoer om hvordan man håndterer vold og trusler i klasserommet.

Å tilby lærerne videoer om hvordan de skal håndtere vold eller trusler i klasserommet er en ansvarsfraskrivelse. Ansvaret for oppstått vold i klasserommet er ikke lærerens ansvar eller oppgave å løse opp i. Skolen trenger en aktiv skoleeier med et ambulerende team som løser opp i vold og trusselhendelser. Å lære opp lærerne med video, er å flytte ansvaret fra kommunen til hver enkelt lærer.

Tafatt løsning på Saers-saken

Saers-saken var oppe til bystyret i Oslo rett før juleferien, med et mål om å endelig kunne avslutte en åtte års kamp mot urettferdighet og byråkrati. Det er første gang Saers-saken har fått en så stor enighet blant politikerne noensinne. Likevel valgte Venstre å gå sammen med byrådspartiene for å utsette saken for å ha en grundigere behandling i bystyret. Denne utsettelsen førte til et tafatt forsøk på å ikke behandle Saers-saken i det hele tatt.

Les også: Oslo-byrådet må gjøre ny gjennomgang av saken til voldsutsatt lærer

Byrådspartiene med Arbeiderpartiet og SV, sammen med Venstre, ønsker å finne fram til enighet om en ny «ordning» som visstnok skal hjelpe lærere og ansatte som opplever vold i arbeidstiden. Det velger de å gjøre før de har hørt med kommuneadvokaten.

Hva resultatene av en slik ordning vil bli vet vi ikke. Det vi vet er at disse partiene vil bruke noen år på å utrede hva ordningen skal innebære og vi kan ende opp med ingenting. Man kan fint støtte en slik ordning, og likevel rydde opp i Saers-saken. Ansvaret hviler på Venstres skuldre – og det er fortsatt tid til å snu.

Les mer fra Norsk debatt

En gyllen mulighet

Saers-saken er en særskilt sak, og bør behandles deretter. Arbeidsgiveransvaret for ansatte i Oslo kommune ligger hos kommunen og byrådet. Likevel er det min jobb som folkevalgt i Oslo å si ifra når arbeidsgiver ikke oppfyller sitt ansvar nedfelt i lov, og rydde opp. Jeg kunne ønske flere politikere ble med.

Nå har vi en gyllen mulighet til å rydde opp i Saers-saken. Denne saken er ikke og skal ikke være en juridisk sak – den er allerede behandlet i rettsvesenet. Denne saken handler om etikk og moral, og om å ta ansvar for egne feil. Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.