Kanskje en litt uvanlig enighet, dette, men i går gjorde de norske ungdomspartiene og en samlet norsk etterretningstjeneste felles front. Begge advarte mot en stadig mer uakseptabel oppførsel fra kinesiske myndigheter:

Ungdomspartiene (alle unntatt Fpu) pekte særlig på behandingen av den uigurske minoriteten i det nordvenstlige Kina, og i et brev til regjeringen er ungdomspolitikerne villige til å ofre den norske laksen i arbeidet for menneskerettighetene. Årsaken er stadig heftigere opplysninger om interneringsleire, politisk omskolering, sterilisering og tortur mot den muslimske minoriten i verdens mest folkerike land.

Les også: NRK som kinesisk propagandasentral

Omtrent samtidig sto Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) på en pressekonferanse og pekte på nettopp Kina som en av de største truslene mot norsk sikkerhet.

Sammen med Russland trekkes Kina fram som en særlig versting på det digitale området. Etterretningstjenestene i begge disse landene bruker store resussruser på å bryte seg inn i norske nettverk. Kanskje bare for å øve seg, kanskje for å gjøre seg i stand til å sette viktig infrastruktur som strøm, vannforsyning eller internett-tjenester ut av spill.

Her kan du lese flere innlegg av Erik Stephansen.

«Valg i andre land har vært utsatt for nettverksoperasjoner, provokasjoner og koordinert spredning av desinformasjon», heter det, og særlig stortingsvalget til høsten er et «nærliggende tilfelle der Norge kan bli utsatt for forsøk på påvirkning», skriver E-tjenesten i sin rapport.

Det var i 2010 den kinesiske litteraturkritikeren og dissidenten Liu Xiabo fikk Fredsprisen av Den norske nobelkomiteen. Kineserne ble rasende, og etter det var Norge i den berømte fryseboksen i seks år, inntil vi fikk på plass en såkalt normaliseringsavtale i 2016.

Les også: Kina overvåker etniske minoriteter

Det er denne avtalen de norske ungdomspartiene nå vil si opp, en avtale som på den ene siden har sikret oss en lakse-eksport på over fem milliarder kroner i året, men som også forplikter Norge til å ikke sette forholdet mellom våre to land i fare - men andre ord ikke snakke for høyt om menneskerettigheter.

Slik har Kina klart å bølle oss til taushet i snart fem år, på samme måte som de bøller med for eksempel Australia, og med Sverige.

Så kan du avskrive ungdomspartiene med at de er unge, og at de er idealister. Det samme kan du ikke si om E-tjenesten, PST og NSM. Og for meg er det en gåte at regjeringen ikke tar trusselvurderingene fra de tre etterretningstjenestene mer på alvor.

De sier alle rett ut at Kina, sammen med Russland, er den mest alvorlige trusselen mot vår sikkerhet. Altså lang mer alvorlig enn pandemier eller mulige terroranslag.

Les flere innlegg fra Nettavisen Norsk debatt.

Men samtidig skal vi altså logre for dem og passe på at de ikke blir sinte på oss. Fordi vi på død og liv skal få lov å selge noe fisk til dem som vi kanskje kunne solgt andre steder. Det er på tide vi setter foten ned.