Etter at en Manchester United spiller har blitt anklaget for seksuelle overgrep, har samtykkeloven nå kommet på agendaen igjen.

Unge Høyre har lenge sagt at samtykkeloven ikke er en god måte å bekjempe voldtekt på. Her tar de feil.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det haster

I Norge per dags dato regnes kun seksuelle overgrep på personer som sover, er bevisstløse eller ved bruk at vold eller truende atferd som voldtekt. Seksuell omgang uten samtykke hvor offeret er i våken tilstand og ikke gjør aktiv motstand, regnes i dag ikke som voldtekt.

Derfor trenger vi en samtykkelov, som gjør seksuell omgang uten samtykke til voldtekt. Det haster å få en samtykkelov.

Ifølge Overgrep.no opplever en av 10 kvinner voldtekt, halvparten av de som rapporterer voldtekt er under 18 år. Mørketallene er nok enda større. Men de mest skremmende tallene kommer fra antall henlagte saker. Åtte av 10 anmeldelser mot voldtekt blir henlagt, kun 1 av 10 anmeldelser ender med fellende dom.

Etter dagens lovverk er det så si umulig å bevise godt nok at noen burde bli straffet for voldtekt. For hvordan skal man kunne bevise at man sov eller ikke?

Les også: Hvor kleint er det ikke om bestefar streifet forbi din OnlyFans-konto?

Se til Sverige

Flere Unge Høyre-politikere har vært ute og sagt at de er redde for hva en samtykkelov vil føre til. Det enkle svaret er at det vil bli flere voldtektssaker som ender i en dom.

La oss se bort på naboene våre, Sverige, som i 2018 innførte en samtykkelov. Dette førte til 75 prosent økning av voldtektsdommer. I Sverige kan nå ofre av voldtekt, spesielt kvinner, føle en trygghet i at voldtektsanmeldelsen deres mest sannsynlig ikke vil ende med en henleggelse.

Her i Norge derimot, kan vi ikke føle på samme tryggheten. Samtidig mener Unge Høyre at en samtykkelov ikke vil gjøre bedre enn den vil gjøre verre. Men det er feil, for ser vi i Sverige ser vi at samtykkeloven faktisk funker.

«Paradise» gjør det bedre

Når selv de noe kontroversielle reality-programmene Paradise Hotel og Ex on the beach har innført en samtykkelov for deltakerne sine, hvor begge parter må vise en tommel opp til kameraet for å vise at begge partene samtykker, da er det på tide for Unge Høyre å snu i sin mening.

Trenger ikke en skriftlig kontrakt

Under debatter har Unge Høyre ment at for at samtykkeloven skal fungere så må begge parter skrive under på en skriftlig kontrakt. Men slik trenger det ikke å være, en samtykkelov vil fungere helt fint hvis begge parter gjennom et tydelig «ja», eller et tydelig kroppsspråk godtar til den seksuelle omgangen.

Men hvis en kontrakt er den eneste måten for Unge Høyre å skjønne om et ja er et ja, skal jeg hjelpe dem å skrive kontrakten personlig. Unge Høyre sier jo selv at all sex skal være frivillig og skje under samtykke. Så hva er da problemet med å innføre en samtykkelov?

Les mer fra Norsk debatt

Tommel opp

Endelig kan vi si at samtykkeloven skal komme på plass. For i regjeringsplattformen (hurdalsplattformen) til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er de åpne for å utrede en mulighet og komme med et forslag til samtykkelov.

Dette er et stort skritt nærmere å slå ned på voldtekt. Vi må endre samfunnet. Vi må kunne gi en tommel opp til hverandre. La oss vise at vi er i 2022, og innfør en samtykkelov. For kun et ja er et ja.