Gå til sidens hovedinnhold

Perspektivmeldingen roper etter velferdsmiks

Skal velferdssamfunnet bestå selv med en langt eldre befolkning, må vi fortsette å satse i fellesskap, med en miks av offentlige, private og ideelle aktører.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Forrige uke la regjeringen frem perspektivmeldingen, som ser på hvilke utfordringer nasjonen vil møte fremover.

Trenden er tydelig: Antall eldre over 80 år øker raskt, samtidig som norske kvinner føder stadig færre barn. Allerede i 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn og unge i Norge. Frem mot 2060 vil behovet for arbeidskraft vokse med nesten 260.000 årsverk, og 1 av 3 må jobbe innenfor helse og velferd.

Les også: Ny Røkke-rekord: Nå suser aksjen opp på Oslo Børs

Perspektivmeldingen slår fast at veksten i antall eldre er en enorm utfordring for velferdstilbudet – ikke bare til for de eldre, men for oss alle. Eldreomsorgen skriker etter ressurser, mens inntektene som skal betale for velferden blir mindre. Fordi behovene er så store, utfordrer det alle velferdsordningene til folk som trenger hjelp og omsorg i ulike deler av livet.

For å lykkes, er Norge helt avhengig av et sterkt samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører for å sikre kvaliteten og kapasiteten i velferdstjenestene.

Akkurat som vi ikke kunne klart oss uten private barnehager for å sikre nok barnehageplasser, ser vi nå at den private helsenæringen stiller opp i møte med koronakrisen: samfunnskritiske ordinære tjenester; bistand knyttet til testing og vaksinasjon; og rehabilitering av koronapasienter sammen med det offentlige.

Det er behov for et mangfold av alternativer som kan lære av hverandre, utvikle teknologi og nye måter å jobbe på for å hjelpe flere, samtidig som kostnadene holdes i sjakk.

Les mer fra Norsk debatt her

Det er utenkelig at offentlig monopol er en god løsning når aldringen slår inn for fullt. Vi må huske at det offentlige ikke på noe tidspunkt frem til nå har dekket behovene fullt ut: om lag halvparten av rehabiliteringen i spesialisthelsetjenesten gjøres hos private og ideelle virksomheter. Kommunene kjøper en rekke tjenester og har gjort det lenge: bo- og omsorgstilbud, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og barnevern.

Det beste for pasienter, brukere og beboere i Norge er at vi bygger videre velferdsmiksen vi har i dag – hvor det offentlige sørger for at du får gode tjenester uavhengig av lommeboken, at kvalitetsnivået er høyt og kontrolleres, men at private virksomheter får lov å bli med og skape et best mulig tilbud i møte med de store omsorgsutfordringene som er rett foran oss.

Kommentarer til denne saken