Samtidig som Norge soler seg i internasjonal glans for Nobels fredspris, kan det være verdt å dvele litt med den pinlige beslutningen om å si nei til et beskjedent ønske fra det krigsherjede landet:

I juni ba Ukraina om tollfrihet på import av deres varer i ett år fremover.

Nå kommer svaret fra den rødgrønne regjeringen: Njet!

Norske politikere liker å fremstille Norge som et solidarisk og moralsk land som tar all verdens bekymringer på egne skuldre.

Når vi selger olje, gass og strøm til Europa til skyhøye priser, så er vi ikke krigsprofitører, men driver nærmest bistand med hundretalls av milliarder kroner i fortjeneste.

På denne bakgrunnen burde det være enkelt å svare positivt til Ukrainas ønske. I fjor var den norske importen av ukrainske varer med toll bare 40 millioner kroner, ifølge et svar finansminister Trygve Slagsvold Vedum ga i Stortinget tidligere i år.

– Det har liten betydning for deres økonomi, men stor påvirkning på vår, sa Zelenskyjs rådgiver Sergii Leschchenko til Dagens Næringsliv da ønsket ble fremført.

Han får svaret når Stortinget behandler saken tirsdag 12. desember.

Det blir blankt nei fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Norske bønder teller mer

Den brutale sannhetene er at det er den sterke bondelobbyen som har fått Senterpartiet og senere regjeringen til å si nei.

Resten av Stortinget har samlet seg til det eneste moralsk forsvarlige, nemlig å gi Ukraina den lille håndsrekningen som ligger i å kunne kjøpe eksortvarene deres uten tollmur.

Tidligere statssekretær for SV, Roger Skjerva, sier det veldig tydelig: – Jeg synes det er oppsiktsvekkende at man ikke har problemer med å la milliarder renne ut av statskassen til bistand og hjelp til Ukraina, men når det er noe som gir ørlite konkurranse for norske bønder, så er det helt umulig å få til, sier Schjerva til Dagens Næringsliv.

– Det begynner å bli litt pinlig at Norge skal gå alenegang her, samme dag som vi deler ut fredsprisen til støtte for dem som kjemper for demokratiet mot Russland.

SV-leder: – Et sidespor

Håpet var at SV skulle lande ned på riktig side i denne saken, men partileder Audun Lysbakken mener at diskusjonen er «et sidespor» og viser til at vi har et eget behov for tollvern.

Altså at hensynet til norske bønder teller tyngre enn hensynet til ukrainske.

Så mye for internasjonal solidaritet når det koster bittelitt.

Da saken var oppe i Finanskomiteen på fredag, foreslo Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og MDG tollfrihet for varer fra Ukraina, og understreket at «handel med Ukraina er en åpenbar måte å hjelpe det ukrainske folket på, i tillegg til våpenstøtte og bistand. Disse medlemmer viser til at Ukraina har anmodet EFTA-landene om tollfrihet og endringer i frihandelsavtalen mellom landene, og er bekymret for at regjeringen forsinker fremdriften i saken».

Du kan lese mer her: Komiteens merknader

Venstre presser Vestre

Allerede for to uker stilte Venstre-leder spørsmål om tollfrihet til næringsminister Jan Christan Vestre, som i sitt svar slipper katta ut av sekken og hevder at tollfri import av landbruksprodukter fra Ukraina berører viktige hensyn for norsk landbruk, knyttet til matsikkerhet, hvilket er det rene visvas når det er snakk om 40 millioner kroner.

Norges nei er direkte pinlig når vi vet at EU vedtok tollfrihet på alle varer fra Ukraina allerede i mai, og at land som USA, Canada og Storbritannia har fulgt opp.

Når representanter fra regjeringen deltar ved utdelingen og festmiddagen for Nobels fredspris i dag, kan de spise maten i trygg forvissning om at den neppe kommer fra Ukraina, for der har vi tollmurer for å beskytte norske bønder.