Aller først:

Jeg mener at Sians planer om å brenne en koran foran den tyrkiske ambassaden i dag er idiotisk.

For det første er det en feilslått og helt unødvendig provokasjon overfor alminnelige muslimer verden over. For det andre fungerer planene bare som et push i valgkampen for Erdogan i det kommende tyrkiske valget.

Men å brenne flagg og hijaber eller bibler og koraner er en lovlig handling i Norge og de fleste vestlige land, og bør være det.

Jussprofessor Hans F. Marthinussen ved Universitet i Bergen omtaler allerede politiets beslutning som grunnlovsstridig. Han påpeker også at vedtaket er et svik mot Sverige – som nettopp har tillatt en lignende demonstrasjon utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm.

LES MER: – En gavepakke til Erdogan og et svik mot Sverige

Han viser til pressemeldingen fra politiet i går om at forbudet ble iverksatt fordi de ikke kan garantere sikkerheten rundt markeringen. Han mener det er pussig at politiet kan ivareta sikkerheten rundt demonstrasjoner utenfor for eksempel moskeer eller områder der det bor mange muslimer – men ikke utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo.

Og opplysninger jeg har fått, kan tyde på at politiet snakker med to tunger i denne saken:

I en trusselvurdering fra PST som ble sendt til Oslo-politiet allerede onsdag 1. februar, som jeg har sett, heter det nemlig at «Norge vil bli mer fremtredende i fiendebildet til ISIL og AQ (Al-Qaida, red. anm.) dersom Koranen brennes utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo».

Fra PSTs side kan det altså se ut som en langt mer generell bekymring rundt rikets sikkerhet. Det er ikke det samme som «sikkerheten rundt markeringen».

Derfor er det helt avgjørende at politiet nå redegjør ordentlig for forbudet – ellers vil det åpne for rettmessige spekulasjoner om politiet egentlig har tatt en politisk avgjørelse det ikke ligger i deres myndighet å gjøre.

Mange har allerede påpekt de prinsipielle problemene ved å plutselig forby en lovlig handling:

  • Det kan se ut som om vi gir etter for press. Det gir vann på mølla for andre voldelige grupper som gjerne også vil bruke trusler som effektivt virkemiddel
  • Det kan også gi vann på mølla for andre, for eksempel Tyrkias president Erdogan som nå allerede har innkassert en viktig seier og stående applaus i nasjonalforsamlingen i Ankara.

I tillegg er den dagsaktuelle, alvorlig konsekvensen at vi nå risikerer å la vårt broderfolk i Sverige i stikken.

Til tross for Erdogans stadige uttalte trusler om å nedlegge veto mot svensk NATO-medlemskap, har nemlig Sverige gjort det klart at de ikke vil kompromisse på sine demokratiske prinsipper.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

De fleste vil se Sveriges tydelige dilemma her:

Etter flere tiårs nøytralitet, søker de nå Nato-medlemskap for å beskytte sin ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Men for å oppnå det, skulle de altså fire på sin ytringsfrihet og rettssikkerhet?

Det er selvsagt alltid en sjanse for at Erdogan blir mer «medgjørlig» etter det planlagte valget i mai, men uansett har vi nå gjort situasjonen betydelig vanskeligere for våre naboer i øst:

For nå står Sverige alene.

I Finland har politiet allerede brukt en lovparagraf om «religiøs fred» til å forby brenning av Koranen. Og nå gjør altså norsk politi det samme, med en uklar begrunnelse om sikkerhet.

Erdogan er en dreven polemiker, så han vil garantert «glemme» at brenning av religiøse skrifter er tillatt i både USA og de fleste andre Nato-land.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

I stedet kan han nå utpeke vårt broderfolk som verstingen og nekte dem Nato-medlemskap, og få anerkjennende nikk både på hjemmebane og i store deler av den muslimske verden.

Uten at vi stilte oss opp skulder ved skulder og sto på de samme prinsippene. I skolegården ville vi sagt at det var dårlig gjort.

Derfor er det nå helt avgjørende at norsk politi redegjør ordentlig for hvorfor dette var det helt nødvendige unntaket som bekrefter regelen om at norsk lov er ukrenkelig i Norge.