Det ble kastet Molotovcocktail, også kalt brannbombe, mot Stovner politistasjon sist lørdag. Politikeren Jan Bøhler (Sp) er på ballen, men hvor blir det av det etablerte politi-Norge?

Les saken til Jan Bøhler her

Vi trenger fakta, forskning og flere tydelige politistemmer. Samt et politisk lederskap som adresserer viktige utfordringer for politiet.

Molotovcocktailen mot Stovner politistasjon og andre angrep på politiet er uakseptabelt. Likevel skjer det.

Hva bør samfunnets svar være, utover en eventuell straff?

Vi kan tape mer

Jeg savner politiledere som sier klart og tydelig at dette er ugreit. Jeg savner også en politiforskning som har politiets perspektiv på dette. Det er viktig at vi har forståelse for levekår og utfordringer som møter unge i Norge, der risikofaktorene er flest i deler av Oslo.

Det er samtidig viktig at vi har noen standarder der storsamfunnet klart og tydelig sier hva som er uakseptabelt. Da trenger vi forskning som ser på politiets utfordringer basert på politiets samfunnsoppdrag. Når politiet blir skyteskive har vi tapt mye, og kan tape mer.

Som samfunn har vi valget: Skal dette være et vendepunkt eller et symptom på noe som kan bli langt verre?

Guttestreker eller ei

Brannbomben mot politistasjonen er ikke bare et angrep på politiet, det er et angrep på oss alle - guttestreker eller ei.

Jan Bøhlers innlegg i Nettavisen er viktig, men vi trenger flere enn én politiker som sier ifra.

Med den første politireformen som kom for 20 år siden, forsvant de frittalende politimestrene. Da Ingelin Killengreen ble landets første politidirektør i 2000, ble det tausere og tausere fra landets politiledere. En medvirkende årsak kan være at politimestrene fikk bonus for resultater etter opprettelsen av Politidirektoratet.

Vi kan ikke se bort fra at dette i større grad har påvirket politimestrenes ytringsvilje heller enn gode resultater i politidistriktene. Før Politidirektoratet ble innført var det heller ikke mange politiledere som ytret seg i samfunnet.

Det ligger ikke i politiets rolle, men det er likevel viktig at flere politiledere ytrer seg. Slik sett er det symptomatisk at Jan Bøhlers artikkel henviste til Politiforum og Avisa Oslo.

Hans fremste kilder burde vært Politihøgskolen og andre miljøer med kunnskap om politiet. Politiforum er et svært godt fagblad for politiutdannede, men i mangel på relevant forskningsbasert kunnskap blir Politiforum ofte den nærmeste kilden til kunnskap om politiet.

Les mer om hendelsen her

Et språk som fungerer

Når politistasjoner og politifolk angripes trenger samfunnet et språk som fungerer. Det vil handle om politisk ledelse og politiledelse, samt økt kunnskap om hva som driver frem disse handlingene.

Der blir Jan Bøhler en tapper tinnsoldat med ett bein i Sp og en lang historie i Ap.

Vil norsk politi noensinne få en Truls Fyhn igjen, en politileder som kunne tale rett til offentligheten?

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Jeg håper det, men da må både politikere og politiledere ta politiet mer alvorlig. Svaret er langt mer enn økte bevilgninger hver gang nye utfordringer oppstår.

Det handler om å erkjenne problemet, sette inn tilstrekkelige ressurser og ha et lærende perspektiv på det som går så forferdelig galt - at politiet angripes.

Det haster!