I 2014 publiserte Oslo Universitetssykehus en rapport som viste hvor dårlig det står til med innsattes psykiske helse. Hele 92 prosent viste tegn til psykiske lidelser eller personlighetsforstyrrelser.

En nyere rapport fra Seraf viser at halvparten av dødsfall i fengsel skyldes selvmord. Nesten ti prosent av dødsfall etter løslatelse skjer som følge av selvmord.

Hadde dette vært hvor som helst utenfor fengsel, hadde man erklært en psykisk helsekrise.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er for lite ressurser

Vi i Jussbuss besøker ukentlig fengsler og har daglig kontakt med innsatte om deres soningsforhold. Vi erfarer at tilbudet knyttet til psykisk helse er utilstrekkelig og svekker rehabiliteringsprosessen.

For lite ressurser og utstrakt bruk av isolasjon forverrer de innsattes psykiske tilstand. Disse erfaringene samsvarer også med konklusjoner fra FNs torturkomité, Den europeiske torturforebyggingskomiteen og Sivilombudet.

Les også: Dette er kjernen i utfordringene vi står i med unge kriminelle


For lite ressurser og det underdimensjonerte helsetilbudet i norske fengsler fører til at innsatte blir sykere av å sone. Økt satsing på psykisk helse i fengslene burde man kunne støtte opp om, uavhengig av politisk tilhørighet.

Rehabilitering er fundamentet i norsk kriminalomsorg. Innsatte skal tilbake til samfunnet etter endt soning. Da er det viktig å forberede den enkelte innsatte for et normalt liv, både av hensyn til den enkelte og til samfunnet.

Psykisk helse er en fremtidig investering

Hvis fengslene forverrer de innsattes psykiske helse, ender vi fort opp med en direktelinje fra fengslene til Nav, psykiatrien eller tilbake i fengsel. Alternativet er at de innsatte blir en ressurs for samfunnet. Det er svindyrt å ikke arbeide forebyggende mot dette.

Les mer fra Norsk debatt her

En satsing på psykisk helse i fengsel koster, men pengene man legger inn i det blir en fremtidig investering. Alternativet er mye dyrere.