Mens økonomien stadig strammes inn, sløser Raymond Johansen med våre skattepenger på barnehageshopping.

Johansens pengebruk i Oslo er altfor drøy. Han kaster bort våre skattepenger på symbolpolitikk som ingen ønsker. Samfunnet som helhet svekkes og det offentlige tilbudet blir dårlige. Hvorfor gjør du dette Raymond, hvorfor?

Oppkjøp av private barnehager stjeler penger fra de offentlige. Det private tilbudet sparte oss 2,2 milliarder kroner årlig i skattepenger. For ikke å snakke om de skyhøye prisene byrådet har bruk på å kjøpe fullt fungerende barnehager. I tillegg står mange barnehager i dag tomme fordi Johansen har kjøpt altfor mange.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dette er uforsvarlig. Bystyret kan ikke sløse med penger i en tid preget av konflikt, uro og økonomiske nedgangstider. Dette er penger som burde gått til det offentlige tilbudet og andre tilbud som faktisk gjør Oslo til en bedre by.

Det handler om valgfrihet

Private barnehager supplerer det offentlige tilbudet. Private aktører åpner muligheten som de offentlige ikke har. Uten dem mister vi friluftsbarnehager, idrettsbarnehager og barnehager som tilrettelegger for barn med ekstra behov.

Å fjerne det private tilbudet er å kutte i et fantastisk velferdstilbud.

Til syvende og sist handler dette om valgfrihet. Du skal selv få velge over din egen hverdag, Raymond Johansen skal ikke få velge for deg.

For de aller fleste er den offentlige barnehagen et supert tilbud. Men noen passer rett og slett ikke inn i det standardiserte tilbudet. Som nordmenn er vi stolte av mangfoldet vårt. Da må vi også vite hvordan vi tar best vare på alle. La oss ikke ødelegge hverdagen til de aller yngste som trenger et alternativt tilbud.

Oppkjøpet av private barnehager er et av mange eksempler på bystyrets manglende kontroll på lommeboka. Dette er pengesløsing som gjør barnehagetilbudet dårligere for alle og gir de yngste en dårligere start på livet. Slik kan vi ikke fortsette.

Bystyret må ut og et mer effektivt Høyre-ledet bystyre må overta styringen.