Endelig ser det ut til at det begynner å bli fornøden fart i vaksineringen her i landet. Men Oslo er nøkkelen, og nå varsler FHI at langt flere doser enn opprinnelig planlagt vil gå til hovedstaden, akkurat slik Raymond Johansen og Robert Steen har bedt om.

Langt over 100 000 har fått første dose i hovedstaden, og med den opptrappingen som nå bebudes kan anslagsvis en tredel av befolkningen i Oslo være ferdig vaksinert innen første halvdel av juni, kanskje fler. Dersom vi unngår nye tilbakeslag i leveringene, vel å merke.

Les også: FHI: - Normalen kan være tilbake i september

Smittetallene har vist en synkende trend i lengre tid nå, og selv om smitten i flere bydeler ennå er for høy, vil den totale situasjonen bedre seg ganske radikalt når halve befolkningen er vaksinert. Dette bør vi klare, i løpet av sommeren (les juli).

Det er nå først og fremst de unge som smittes og sprer smitte. Denne gruppen er mindre utsatt for alvorlig sykdom, så her har vi nok et argument for tidligere gjenåpning.

Det såkalte R-tallet rapporteres å ligge på 0,7-0,8 i skrivende stund. At det blir varmere i været hjelper også på, det så vi tydelig i fjor sent på våren og i sommermånedene.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Oslo har vært helt nedstengt i et halvt år nå, og næringslivet vakler. Den lovede koronakompensasjonen når ofte ikke frem; mange venter ennå på positivt svar på søknadene for november og desember.

Det er revisjonsgiganten KPMG som står for behandlingen av søknadene, på oppdrag av Brønnøysund og regjeringen. Gadd vite hva regjeringen betaler for det. Da Skattedirektoratet handsamet samme ordning i første runde, sto de for det hele selv. De hadde kompetanse.

Reiseliv, uteliv og serveringsbransjen tåler ikke denne situasjonen lenger. Det er på tide å vurdere en trinnvis gjenåpning i takt med vaksineringstempo og sommervarme, med start før 17. mai.

Tenk over det, Raymond og Robert.