Team Heard eller Depp?

Rettssaken mellom de to superkjendisene har blitt til en formidabel live-sending. TV-seere over hele verden takker og bukker, og plutselig har «alle» en mening om hva som gikk galt mellom Heard og Depp. Det å sitte på første rad i et direktesendt hatoppgjør, som strekker seg over flere uker, gjør det nemlig svært vanskelig for noen og enhver å forbli i nøytral posisjon.

Enten tror du på Heard, eller så støtter du team Depp. For de kan ikke begge ha rett. Når Heard beskylder Depp for ulike typer voldshandlinger, svarer Depp på beskyldningene med å fremstille seg selv som det reelle offeret. Han hevder nemlig at det var Heard som var den voldelige.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det hele startet da Heard i 2018 - to år etter skilsmissen - skrev i Washington Post om kvinners utfordringer knyttet til det å varsle om vold i hjemmet. Depps navn ble ikke nevnt, men det var likevel mye som tydet på at det var han som var elefanten i rommet. Depp hadde med andre ord bedrevet partnervold, insinuerte Heard, og dermed var skaden skjedd;

Depps image endret seg dramatisk.

Fra å bekle en allment akseptert rolle som den sjarmerende, familievennlige stjerneskuespilleren, ble han plutselig henvist til skammekroken for rusbelastede konemishandlere. Som en følge av denne ufrivillige rokaden, mistet han, naturlig nok, mye av sin goodwill hos det store kinopublikummet. Han fikk derfor smertelig erfare at også store filmroller kan følge det brukte badevannet ned i det mørke sluket.

Detronisert sjørøver

Mens han selv stod æresløs og arbeidsledig tilbake, ble Heard gjenstand for en strøm av sympatierklæringer.

Hun var ikke lenger bare en vakker, forsmådd kvinne med åpenlyse ambisjoner om en skuespillerkarriere. Hun fremstod nå som en uredd talsperson for voldsutsatte kvinner, og hun aktet på ingen måte å inngå kompromisser.

Men Depp nektet å avfinne seg med stigmaet som brutal voldsmann, og han valgte i stedet å saksøke Heard for ærekrenkelse. Tankegangen hans må være at han heller vil risikere å måtte gå på planken i retten, enn å måtte leve resten av livet som en detronisert sjørøver.

Ikke bare tok han sikte på å gjenopprette sin tapte ære, men han ønsket seg også en symbolsk erstatningssum fra sin ekskone. Penger er heldigvis ikke alt her i livet, var nok begrunnelsen hans for å kreve henne for den nette sum av 450 millioner kroner.

Heard nølte imidlertid ikke med å akseptere utfordringen, og svarte sporenstreks med et motsøksmål. For å skape balanse i regnskapet slo hun tilbake med et krav på 880 millioner kroner.

Jeg har kun sett enkelte sekvenser fra den pågående rettssaken, og jeg kjenner derfor bare til de mest profilerte hendelsene i partenes felles historie. Måten disse hendelsene fremstilles på, bør imidlertid gjøre det mulig å danne seg et inntrykk, både av de to hovedpersonene, og av den relasjonelle konflikten som stadig eskalerer.

Som i enhver reality-serie tar man sikte på å utrope en vinner i siste episode

Men hvem sier at dette inntrykket speiler sannheten? Jeg tror nemlig man bør være forsiktig med å uttale seg skråsikkert i en sak som denne.

Både Heard og Depp stiller med robuste, juridiske team, som tydeligvis storkoser seg i medias søkelys, mens taksametrene går i turbohastighet. I tillegg har de begge ansatt egne PR-team, som skal sørge for at partenes respektive versjoner av hendelsene når ut til verden på en - for dem - fordelaktig måte. For som i enhver reality-serie tar man sikte på å utrope en vinner i siste episode.

Skal man stå igjen som seierherre, er det ikke nok å overbevise dommerpanelet. Uten juryens anerkjennelse og begeistring kommer man nemlig ingen vei. Det store TV-publikummet må følgelig stemme deg frem som en verdig vinner. Selvfølgelig har både Heard og Depp vært seg dette bevisst fra første stund.

De har derfor brukt mye tid, krefter og penger på å forberede seg til sine rolleprestasjoner i rettssalen. Klesstil, hårfrisyre og make-up vil selvfølgelig være viktig for førsteinntrykket. Men enda viktigere vil nok de innøvde replikkene være; en forglemmelse eller en forsnakkelse kan få uante konsekvenser.

Her kan du lese flere kommentarer fra Fred Heggen

Den beste skuespilleren

Likeledes vil en usikker eller en kunstig fremførelse av de samme replikkene, svekke troverdigheten, og gjøre publikum mistenksom. Følelsene som formidles gjennom ansiktsmimikk, kroppsspråk og stemmebruk, må derfor stemme overens med fortellingens innhold. Et altfor sterkt følelsesuttrykk vil fort kunne tolkes som overdrivelse, manipulasjon eller løgn.

Når Heard forteller om episoder hvor hun skal ha vært utsatt for seksuell vold fra Depps side, viser hun eksempelvis en meget sterk emosjonell reaksjon.

Men til tross for et tilsynelatende høyt lidelsestrykk, hvor gråt og hulking forårsaker små pauser i resonnementet hennes, blir det ikke observert noen tårer.

Spørsmålet som mange derfor stiller seg, er om Heard forteller om disse overgrepene på en sannferdig måte. I sosiale medier skal det nå være mange som nå stiller seg tvilende til sannhetsgehalten i det narrativet som Heard presenterer.

Hvem kan motstå Johnnys sjarm?

Depp har i en årrekke vært en av Hollywoods superstjerner, og han har medvirket i en rekke filmatiske kassasuksesser.

Nesten ingen oppnår en slik karriere uten å ha et ekstraordinært utseende eller en utømmelig kilde av sjarm å støtte seg på. Er man i besittelse av begge deler, bør man ha gode kort på hånden, når spillet handler om å erobre et publikum.

Dermed er det neppe plass til noen tilfeldigheter i hans atferd, så lenge fjernsynskameraene er på. Bare det å opptre med en innstudert latterkule ved en passende anledning, kan sannsynligvis være nok til at mange «glemmer» beskyldningene om konemishandling.

Når Heard forklarer seg, sitter Johnny på plassen sin, omgitt av sine advokater. Han er ulastelig antrukket i dress, skjorte og slips, og det lange håret er satt opp i en hestehale. Han sitter fremoverbøyd, tilsynelatende dypt konsentrert, over sine papirer.

Det kan se ut som om han noterer flittig, men jeg vil bli svært overrasket hvis det skulle vise seg at han gjøre noe annet enn å tegne de samme krusedullene om og om igjen.

Uansett gir han inntrykk av å være både sympatisk og seriøs, og mye tyder på at det er dette inntrykket TV-seerne sitter igjen med.

Gjensidige beskyldninger om vold har kommet og gått i flere år. Etter skilsmissen i 2016 ble Depp beskyldt for å ha kastet en telefon i ansiktet til Heard, som da ba om at Depp skulle pålegges besøksforbud. Konflikten den gangen endte imidlertid med at de begravde stridsøksen, og offentliggjorde en felles erklæring, hvor de erkjente å ha hatt et tidvis lidenskapelig, men ustabilt kjærlighetsliv.

Til slutt stod det i erklæringen at det ikke hadde forekommet vold i forholdet: «There was never any intent of physical or emotional harm.» Erklæringen markerte begynnelsen på en våpenhvile, som altså skulle bli særdeles kortvarig.

Les også: Psykopatens fire virkemidler for å lykkes

Når Heard og Depp tar plass i rettssalen våren 2022, er det tredje gangen de går til juridisk kamp for å forsvare sin ære og sine bankkonti. Spørsmålet er om vi denne gangen får et resultat som partene – og TV-publikummet – kan slå seg til ro med. Kan det for eksempel bli avklart hvem av dem som eventuelt utgjorde den (mest) voldelige parten i forholdet? Svaret må nok bli nei, så lenge de begge benekter utøvelse av partnervold.

Mens Depp innrømmer at han i ruset tilstand kan bli så sint at han kaster eller knuser døde gjenstander, benekter han kategorisk at han noen gang har vært voldelig mot Heard. Samtidig som han hevder at Heard flere ganger har utøvd vold mot ham.

Heard ble faktisk arrestert i 2009, siktet for et tilfelle av «konemishandling», etter at hun skal ha vært fysisk voldelig mot sin daværende, kvinnelige kjæreste, Tasya van Ree. Anklagene ble imidlertid droppet, da van Ree hevdet det hele var en misforståelse.

Det har dukket opp telefonopptak, hvor Heard innrømmer å ha «slått» Depp. I opptaket sier Heard dessuten at hun ikke kan love Depp at hun aldri mer skal benytte vold:

«I can't promise you I won't get physical again. God, I fucking sometimes get so mad I lose it.»

Det er også en kjensgjerning at Depp fikk kappet av en fingertupp i forbindelse med en svært fuktig krangel, da Heard skal ha kastet en knust flaske på ham.

Depp har hatt to lengre forhold med henholdsvis Winona Ryder og Vanessa Paradis. I forbindelse med at Depp i 2018 saksøkte The Sun for ærekrenkelse, kom begge de to kvinnene med støtteuttalelser til Depp. Ingen av dem hadde angivelig opplevd ham som voldelig.

Dette er Nettavisens spaltister

Borderline personlighetsforstyrrelse

En psykolog som Depp har leid inn, har gått langt i å fjerndiagnostisere Heard med en borderline personlighetsforstyrrelse.

Påstanden er altså at Heard skal ha emosjonelt ustabile personlighetstrekk, som hos en del mennesker blant annet forårsaker et fragmentert selvbilde, nedsatt impulskontroll, vansker med å opprettholde vennskap eller kjærlighetsforhold, og et eksplosivt sinne.

Siden det på psykiatriske poliklinikker eller akuttpsykiatriske avdelinger stort sett er kvinnelige pasienter som tilfredsstiller kriteriene for borderline personlighetsforstyrrelse, trodde man lenge at denne diagnosen var forbeholdt kvinner. Men denne antagelsen varte bare frem til man oppdaget at de fleste mannlige borderlinerne enten satt i fengsel, eller hadde dødd av overdoser.

Det viste seg altså at rus og kriminalitet var viktige ingredienser hos den gruppen menn som tilfredsstilte kriteriene for denne personlighetsforstyrrelsen.

Jeg har ingen intensjoner om, eller forutsetninger for å kunne uttale meg om eventuelle emosjonelle ustabile trekk hos Heard. Jeg tenker at det å trekke denne diagnosen inn som en forklarende hypotese i skyldspørsmålet, kan være et tveegget sverd for Depp, som selv innrømmer emosjonell ustabilitet i ruset tilstand, samt en utstrakt bruk av legale og illegale rusmidler.

Hvis Heard lyver ...

Skulle sannheten være at Depp ikke har utøvd fysisk vold mot Heard, vil man måtte konkludere med at Heard har diktet opp de ulike voldshendelsene.

I så fall har hun ved hjelp av løgnhistorier klart å ødelegge Depps liv. Han har fått et stigmatiserende stempel i pannen, som vanskelig lar seg vaske bort. Og han har fått ødelagt en eventyrlig filmkarriere.

Hvilket motiv – eller hvilke motiver - skulle ligge til grunn for at hun skulle gjøre noe slikt mot sin tidligere ektemann, kan man jo bare spekulere i.

Les mer fra Norsk debatt her

Hvis Depp lyver ...

Men hva hvis det skulle være Depp som lyver? I så fall snakker Amber sant når hun forteller om de til dels meget grove voldsepisodene. Ikke bare hevder hun at hun har blitt utsatt for slag og dytting, men hun sier at hun også har vært gjenstand for seksuell vold.

Hun forteller om nedverdigende og skremmende episoder, og hun beskriver Johnny som et monster de gangene han skulle være påvirket av bestemte rusmidler.

Videre redegjør hun for det hun hevder er Depps bruk av anger og gråt og løfter om forbedring, i etterkant av voldsepisodene. I mine øyne er det hennes beskrivelse av dette etterspillet, som gir henne størst troverdighet. For hun redegjør faktisk ganske presist for de psykologiske mekanismene som vanligvis aktiveres, nettopp i den fasen hvor den brutale voldsmannen transformeres til den skyldbetyngede stakkaren.

I mange tilfeller kan mannens tårevåte «anger» etter voldsepisodene, være en viktig forklaring på hvorfor kvinner forblir i voldelige forhold.

Skulle det være slik at Heard forteller sannheten, må det være fryktelig vondt for henne ikke å bli trodd.

Er begge skyldige?

Eller kanskje var Heard og Depp like skyldige når det kom til rusrelaterte utageringer? Kan de ha vært mer jevnbyrdige i forholdet enn det Heard gir inntrykk av?

Var de like glitrende stormforelsket når forholdet gikk på skinner, og like hensynsløst destruktive de gangene rus og sjalusi tok overhånd?

Helt ærlig så vet jeg ikke.

Og jeg har ikke til hensikt å spekulere i hvilken av partenes versjon som ligger nærmest sannheten. For rettssaken mellom Heard og Depp er i bunn og grunn bare tragisk, og uansett hva det rettslige utfallet blir, vil ingen av dem kunne stå frem som en vinner.

Rettssaken har allerede ødelagt altfor mye for dem begge.