Telenor har besluttet å selge sin virksomhet i Myanmar til et svartelistet libanesisk selskap som samarbeider med kuppmakerne.

M1 Group driver sine virksomheter i totalitære regimer som Jemen, Sudan, Syria og Liberia og er kjent for sin tvilsomme forretningspraksis uten etiske grenser.

Salget innebærer at kritiske data som samtalehistorikk kan komme i kuppmakernes hender, og det kan sette 18,2 millioner Telenor-abonnenter i stor fare med risiko for fengsling og henrettelser.

Salget må reverseres!

Telenor har sviktet

Som alle nå er kjent med er den demokratisk valgte ledelsen i Myanmar styrtet av et ikke lovlig, ikke anerkjent, korrupt og kriminelt militærregime. Dette er det samme regimet som i over ti år fengslet og torturerte meg, forfatteren av denne kronikken.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Jeg var et demokratisk valgt parlamentsmedlem i 1990, og representerte National League for Democracy (NLD). Fremdeles i dag sliter jeg med helseproblemer påført av det voldelige regimet. Nå er mine venner, demokratiforkjemperne i Myanmar, igjen jaget og hittil er cirka 1000 drept og mer enn 7000 er blitt politiske fanger av regimet.

Myanmars folkevalgte leder, verdens demokrati-ikon, vinner av Nobels Fredspris og vår leder, Aung San Suu Kyi, sitter på nytt fengslet etter å ha blitt arrestert av militærjuntaen på kuppdagen.

Dessverre har Telenor sviktet tilliten fra 18,2 millioner burmesere og sitt samfunnsansvar, når det er som mørkest i Myanmar. 474 sivilrettslige organisasjoner i Myanmar har klaget salget inn for OECD.

De mener Telenor bryter både OECDs og FNs retningslinjer, og utviser dårlig forretningspraksis når de gjennomfører hastesalg til et mafia-lignende selskap kjent for å lefle med voldelige ekstremistregimer.

Mobildata som våpen

Mobildata er kritisk og konfidensiell informasjon. Det er stor oppmerksomhet rundt datasikkerhet i Norge og Europa nettopp grunnet alvoret i mulig misbruk av slike data. Telenor selv profilerer seg her hjemme som en trygg havn, men dette gjelder tydeligvis ikke for deres kunder i Myanmar.

Når Telenors ledelse tillater å selge sine abonnenter i Myanmar til en svartelistet ekstremistprofitør, kan de gjøre tilsvarende her i Norge. Det er i den sammenheng verdt å merke seg at Telenor har ignorert advarslene fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og startet utbygging av det nye 5G-nettet med kinesiske Huawei som leverandør.

Les også: Høyre-profil: - Telenor-salget kan sette menneskeliv i fare

I Sverige har ikke teleselskaper lov til å bruke Huawei.

Det er absolutt god grunn til å bekymre seg om man er Telenor-abonnent, noe mange ledende personer fra politikk og næringsliv er.

Teledata kan benyttes som våpen i ekstremistenes systematiske jakt på demokratiforkjempere. Salg av teledata i slike situasjoner bør stilles på linje med våpeneksport.

Ville vi tillatt at Kongsberg Våpen skulle få selge raketter til kuppmakerne i Myanmar? Ville FN og EU godtatt dette? Selvfølgelig ikke.

Les også: Hvem bor her?

På samme måte pipene til ambassader over hele Kabul slapp ut røyk fordi de brant sensitiv informasjon før Taliban inntok byen, burde Telenor slettet alle sensitive data da kuppet var et faktum.

I sterk kontrast til den slettingen av sensitiv informasjon vi ser i Kabul, kan Dagens Næringsliv rapportere følgende om Telenor: «De vil verken bekrefte eller avkrefte om selskapet har gitt militærregimet tilgang til kundenes brukerdata, eller direkte tilgang til overvåkning av brukere».

Dette er bekymringsverdig.

Norge og Myanmar

Norge har satset mye på demokratiutvikling i Myanmar, og Stoltenberg-regjeringen arbeidet systematisk for å sikre Telenor konsesjon til å bygge og operere telenettet der. Med statlig utlånt tillit til Telenor valgte 18,2 millioner demokratiforkjempere Telenor-abonnement.

I Norge dyrker vi demokratiske verdier. Vi står sammen i å bekjempe korrupsjon og ekstremisme. Vi hjelper våre venner i nød. Norge nyter derfor stor tillit rundt i verden. En tillit vi også er gode til å benytte for å oppnå kommersielle avtaler.

Tilblivelsen av Telenors lisens i Myanmar er et stjerne-eksempel på det. De fleste midler ble brukt for å sikre en enorm mulighet i et jomfruelig marked. Der det er enorme muligheter er det som oftest skyhøy risiko. Da er tillit viktig. Det er da det skal føles godt å ha valgt Norges teleselskap.

Dette visste både staten og Telenor. Begge for øvrig styrt av gamle Arbeiderpartivenner.

Les også: Det rødgrønne samarbeidet vil stå i sterk kontrast til hva Venstre har å by på

Vårt gode rykte var en forsikring om det skulle komme vanskelige tider i landet. Teledata er nemlig sensitiv data, og da var det godt å ha valgt norsk. Den Arbeiderpartistyrte regjeringen lånte ut Norges tillit til Telenor som til slutt fikk konsesjon.

Den norske staten har hittil lukket øynene. Åtte år etter Telenors etablering i Myanmar ble det den 1. februar 2021 militærkupp. Den voldelige militærjuntaen tok fullstendig kontroll i landet, og situasjonen ble til et stadig større dilemma for Telenor som endte med å ta halen mellom beina.

Arbeiderpartiet bør avkreves en holdning til salget

En terrorist er en terrorist, enten terroristen kommer fra Hoff på Skøyen i Oslo eller fra annet sted på kloden.

I en situasjon der ekstremismedebatten har preget både sommeren og valgkampen, har Norges nest største selskap, Telenor, med staten som majoritetseier, valgt å gjennomføre et hastesalg til et selskap som samarbeider med totalitære ekstremist-regimer.

Journalists without Borders sier teleselskaper som opererer i slike regimer har et ekstra ansvar fordi de sitter på sensitiv data som kan brukes systematisk i jakten på demokratiforkjempere.

Les også: Skyggeregjeringen i Myanmar oppfordrer til opprør mot militærjuntaen

Det var Arbeiderpartiet som lånte ut Norges tillit slik at Telenor fikk konsesjon. Der har det vært musestille etter at Telenor solgte til det mafia-liknende selskapet. Arbeiderpartiet bør avkreves en holdning til salget.

Jonas Gahr Støre blir Norges nye Statsminister. Arbeiderpartiet har brukt sommeren og valgkampen til å presisere at vi alle har et ansvar i forhold til ekstremister. Hittil har det dessverre vært musestille fra Arbeiderpartiet da Telenor solgte sin Myanmar-virksomhet til det libanesiske selskapet.

Når vi nå har mulighet til å ta et oppgjør med totalitære regimer og deres venner, bør vi jo bruke den. Akkurat som da Jens Stoltenbergs regjering (der Gahr Støre var minister) promoterte Telenor når selskapet søkte lisens i Myanmar.

Les mer fra Norsk debatt

Regjeringen bør utøve aktivt eierskap i Telenor

En av regjeringens viktigste oppgaver er å forvalte Norges tillit i inn- og utland. Skal Norges tillit holdes i hevd bør vi vise at det er i vanskelige stunder vi er til å stole på ved at våre verdier og holdninger teller.

Liv og helse står på spill ved et slikt salg, og Norge kan ikke svikte når det er som mørkest. Norge kan heller ikke innestå for at handlinger utført av et selskap de har majoritetseierskap i potensielt kan muliggjøre krigsforbrytelser.

Regjeringen bør utøve aktiv eierstyring i Telenor og reversere salget.