I begrunnelsen for å stramme inn i budsjettet, brukes blant annet statens utgifter til «strømstøtte» til husholdningene som argument.

«Strømstøtten» fremstilles som almisse til oss forbrukere og en tung belastning for statskassen. Virkeligheten er stikk motsatt. Husholdningenes høye strømutgifter bidrar med store ekstrainntekter til staten også etter fratrukket «strømstøtte». I 2021 var ekstrainntektene på cirka 30 milliarder kroner sammenlignet med normalåret 2019.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Statens ekstra inntekter fra forbrukernes strømregning kommer til å være enorme også i år. Det er politikerne som er heldige. Strømkundene bidrar med mer penger i statskassa og en enklere budsjettsaldering for politikerne. For folk flest er det stikk motsatt. Mindre penger og trangere husholdningsbudsjetter.

Denne virkeligheten bekreftes av regjeringen selv i budsjettdokumentet. «Høyere strukturelle skatteinntekter skyldes blant annet at det nå er lagt til grunn et varig høyere nivå på skatteinntektene fra kraftselskapene, som følge av forventinger om høyere strømpriser over tid», skriver Finansdepartementet. Virkeligheten er altså at forbrukerne betaler en høyere pris, selskapene tjener mer penger og staten øker sine skatteinntekter. I tillegg til disse ekstra skatteinntektene kommer økte avgiftsinntekter til staten på grunn av høy strømpris. Dagens strømregninger gjør staten rikere og husholdningene fattigere. Ganske annerledes enn hva regjeringen fremstiller det som.

Les også: Svenskene tjener rått på sørnorske strømkunder: – Det overrasket meg da jeg regnet på tallene

I teksten fra budsjettet gjengitt over, ligger det en annen viktig erkjennelse. Strømprisen kommer til å være svært høy i lang tid fremover. Derfor må regjeringen utforme en varig ordning som sikrer forbrukerne en rimelig og forutsigbar strømpris til erstatning for dagens midlertidige ordning. Det har regjeringen forpliktet seg til å gjøre gjennom tidligere uttalelser.

Les mer fra Norsk debatt her

Norge har store samfunnsøkonomiske gevinster som resultat av ubalansene i dagens europeiske energimarked. Den gevinsten må fordeles rettferdig. Det er selv ikke med «strømstøtten» tilfelle i dag. Som uavhengig forbrukerorganisasjon vil vi gi regjeringen konkrete forslag til hvordan en slik ordning kan utformes. En varig ordning må innebære at en betydelig del av den store ekstra gevinsten kraftprodusentene og staten har, må deles med oss som kunder.