Etter å ha talt for døve ører i lang tid, ser ikke Private Barnehagers Landsforbund (PBL) noen annen utvei enn en veldig forsiktig form for sivil ulydighet.

Onsdag stenges barnehagene klokken 14.00 for å markere motstand mot de økonomiske kuttene.

For barna er det et viktig prinsipp som står på spill: Nemlig at private barnehager og kommunale barnehager skal få like stor offentlig støtte per barn.

Den ferske kunnskapsministeren Tonje Brenna (Ap) går nemlig inn for å kutte mellom 400 og 600 millioner kroner i økonomisk støtte til de private barnehagene. Det tilsvarer nær 200.000 kroner i kutt for hver private barnehage, og går selvsagt utover tilbudet til de 135.000 barna som går i private barnehager.

Helt siden barnehageforliket har det vært politisk enighet om at den offentlige støtten skal være lik for barna uansett om de går i offentlig eller privat barnehage. Det er rettferdig og stimulerer til en konkurranse mellom barnehageeierne.

Det er liten tvil om hvem som har vunnet i konkurransen: De private barnehagene har konsekvent - og i over ti år på rad - scoret bedre på brukerundersøkelser. Foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyde, og er det i alle målinger.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er altså mye som tyder på at private er bedre til å drive barnehager enn kommunene.

Innvendingen har vært at private eiere tjener penger - kalt velferdsprofitt av venstresiden - eller overskudd, som det også heter.

Men det er å snu saken på hodet: Det reelle problemet er ikke at private eiere tjener penger på å drive gode barnehager, men at de offentlige barnehagene sløser penger siden de gir dårligere kvalitet for barna for samme sum.

De siste dagene har norske medier vært fulle av politikere på venstresiden som reagerer på at de private barnehagene skyver barna foran seg ved ha tidlig lukking en dag. Foreldre er oppfordret til å aksjonere mot sine egne barnehager ved å vente til normal stengetid for å hente barna.

Dette er nye prinsipper fra partier og politikere som normalt støtter streiker i offentlig sektor, selv om de aksjonene også går ut over barn, foreldre og uskyldige tredjeparter.

Det aksjonene handler om er å stoppe planlagte kutt på mellom 400 og 600 millioner kroner til private barnehager. Rent teknisk vil regjeringen redusere pensjonsoverføringer (som er overdekket), men uten å bruke pengene til å kompensere for andre poster (som er underdekket).

Den reelle effekten er at barn i private barnehager får mindre støtte enn barn i kommunale barnehager, og det er både dumt og urettferdig.

Det er lett å bli avsporet av retorikken om «velferdsprofitører» og det som fremstilles som en lockout av barn.

Uten ideologiske skylapper burde det egentlig handle om hva slags barnehager som får mest ut av den offentlige støtten, og som gir barna det beste tilbudet for samme sum.

Når foreldrene er konsekvent mest fornøyd med de private, er det et godt holdepunkt for å hevde at de private barnehagene både driver bedre barnehager og er lønnsomme.

Dessverre har barnehagesektoren blitt en politisk slagmark. Glemt er det imponerende politiske håndverket som lå bak barnehageforliket, der Frps Siv Jensen og SVs Øystein Djupedal la til side politiske kjepphester og fikk til tilnærmet full barnehagedekning ved å bruke både kommunale og private barnehager.

De som tror at dette er en villvest-næring, tar feil.

Barnehagene er allerede offentlig detaljstyrt.

Det er Stortinget som bestemmer hvor mye foreldrene maksimalt skal betale, og det er kommunene som gir driftstilskudd til både private og kommunale barnehager. I tillegg bestemmer det offentlige hva som skal være det pedagogiske tilbudet og hvor mange ansatte det skal være per barn (bemanningsnorm).

Et lite poeng til slutt: De siste årene har et fåtall gründere skapt store barnehagekonsern og rasjonalisert byråkrati og administrasjon ved å effektivisere lønn, regnskap og andre fellestjenester. Det har gjort barnehagene mer lønnsomme uten å gå ut over barna. Senere er noen av kjedene solgt og gründerne har blitt rike.

Venstresiden fremstiller disse gevinstene som penger som er tatt fra barna, men det er det rene tøv. Gevinstene er faktisk betalt av kjøperne av kjedene - altså andre private eiere. For å si det enkelt, så blir verken foreldrene, barna eller staten «fattigere» av om eier A selger til kjøper B.

Dessuten: Hvis man mener at det er for lukrativt å drive barnehager, så er det bare å kutte støtten til alle barnehager, både de private og de kommunale. For siden de får omtrent like mye støtte, så er motstykket til lønnsomme private barnehager at de kommunale barnehagene bruker penger som ikke gir høyere kvalitet for barna - altså sløsing.

Prinsippet om lik støtte til alle barna er viktig å slå ring rundt.

Dersom foreldrene som har barn i private barnehager er fornøyde med tilbudet og vil protestere mot kutt på inntil 600 millioner kroner i året for akkurat disse barnehagene, så bør de støtte aksjonen i morgen.

PS! Hva mener du? Bør barnehagene være kommunale, eller er det fint med et privat alternativ? Skriv et debattinnlegg!