Slik det nå ser ut, er det langt mellom uttalte ambisjoner og faktisk politikk.

Ap/Sp-regjeringen gikk tidlig i sin periode offensivt ut og annonserte en satsing på havvind. Dette skulle bli løsningen på alle våre problemer – energiomstillingen, klimakrisen og det vi skulle leve av etter oljen. Nå, bare ett år senere, legger de opp til en vesentlig reduksjon fra de første festtalene.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

På starten av fjoråret hadde regjeringen en ambisjon om å utlyse 4,5 GW havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Siden har de valgt å dele prosjektet på Sørlige Nordsjø II i to faser, slik at bygging av 1,5 GW bunnfast havvind blir utsatt inntil videre.

Nå foreslår regjeringen et opplegg for tildeling som kan medføre at opptil 1 GW på Utsira Nord kanskje ikke realiseres.

Hvis 2,5 GW nå skyves ut i det blå, kan Norge gå glipp av opptil 11 TWh (milliarder kilowattimer) ny fornybar kraftproduksjon rundt 2030 – tilsvarende mer enn hele Oslos strømforbruk. Og det på et tidspunkt da Norge desperat trenger mer kraft.

Konsekvensene kan bli at norske forbrukere må leve med fortsatt høye strømpriser, samtidig som kraftmangel truer både klimatiltak og ny industrisatsing.

Færre flytende havvindprosjekter svekker Norges posisjon i det teknologiske kappløpet.

Les også: Hva vi skal leve av etter oljen er egentlig ganske åpenbart

Norge har ikke noe uttalt mål for havvind i 2030. Om vi hadde sett oss litt mer rundt, ville vi oppdaget at de andre landene rundt Nordsjøen har svært høye og tydelige mål. Danmarks mål er på 13 GW, Nederland 22 GW, Tyskland 30 GW og Storbritannia hele 50 GW i 2030.

Når den norske satsingen nå mer enn halveres, lar vi andre land ta ledelsen i det som skulle bli vårt neste industrieventyr etter oljen.

Et nær samlet Storting har tydelig uttrykt at de ønsker en ambisiøs norsk satsing på havvind, og har bedt regjeringen jobbe for tildeling av areal tilsvarende 30 GW innen 2040.

Hvordan dette skal oppnås når vi stadig nedskalerer satsingen er vanskelig å forstå.

Fornybar Norge har to ønsker ved inngangen til havvindåret 2023:

  • For det første ønsker vi en løsning som gjør at alle tre prosjekter på Utsira Nord kan realiseres raskt. Dette er i henhold til regjeringens tidligere plan, og fullt mulig å realisere innen 2030. Vi går gjerne i dialog med regjeringen om hvordan det kan gjøres.
  • For det andre ønsker vi bred politisk oppslutning om de store linjene i utviklingen av norsk havvind.

Les også: Norge skal bygge enormt med havvind – pris og konsekvenser er ukjent

Utvikling av havvind på norsk sokkel krever en langsiktig tilnærming fra regjeringens side som gir industrien en konkret planleggingshorisont med stabile rammebetingelser.

Hopp og sprett-politikk tar oss ikke til målet.

Resultatet blir at norske utbyggere og leverandører havner bakpå i havvindkappløpet – og at vi bare må venne oss til fortsatt høye strømpriser fremover.