Snart blir neste års statsbudsjett lagt fram, og Stortinget skal neste uke møtes for å diskutere strømstøtte. Her må det sikres at det tas tak i den alvorlige situasjonen mange av oss opplever med høye energipriser og kraftunderskudd.

Regjeringen må nå sikre forutsigbarhet for innbyggere og bedrifter gjennom strømstøtteordningene. For mange små og mellomstore bedrifter er situasjonen kritisk. Det er fare for nedbemanninger og nedleggelser. Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) mener det bør etableres en midlertidig behovsprøvd strømstøtteordning for disse bedriftene.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

En strømstøtteordning for bedrifter må være rettferdig og ha som mål å sikre og trygge arbeidsplasser. NITO mener derfor at en slik ordning ikke må belønne sløsing med energi eller bidra til økt utbytte. Det bør derfor knyttes en form for utbyttebegrensning til bedrifter som mottar strømstøtte.

I tillegg til strømstøtteordninger må også husholdningene få muligheten til å gjøre effektive grep i hjemmene sine. NITO har gått sammen med 25 organisasjoner for å be regjeringen bevilge én milliard kroner til støtte for energitiltak i husholdningene. Dette vil bidra til at vanlige folk kan spare mer strøm med enkle tiltak.

Les også: Strømprisen stiger kraftig dagen før EU legger frem strøm-tiltak

Samtidig må også regjeringen løfte blikket og se framover i tid. Det er grunn til å forvente at situasjonen med høye energipriser vil vedvare, og vi ser det er en fare for at Norge kan oppleve kraftunderskudd i nær framtid.

Skal den industrielle veksten i Norge lykkes er tilgangen til kraft avgjørende. Vi har allerede sett at gjennomføringen av grønne industriprosjekter begrenses som følge av manglende nettkapasitet. NITO ber om at regjeringen høyner ambisjonsnivået knyttet til omfang og tempo i dette arbeidet.

Les mer fra Norsk debatt

En langsiktig løsning innebærer også at det satses kraftig på utvikling av nye fornybare energikilder, ikke minst på havvind. I tillegg må det bevilges mer penger til oppgradering og modernisering av eksisterende vannkraft.

Den alvorlige energisituasjonen er ikke over i morgen, men det er politikernes ansvar å sikre forutsigbarhet og sørge for at vi tar grep for framtiden.

NITO forventer handling fra politikerne.