Alle forstår at streiken og lockouten blant flyteknikerne blir stoppet i løpet av veldig kort tid, kanskje bare timer.

Sannsynligvis sitter både kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre akkurat nå og teller på fingrene når arbeidskonflikten har gått så langt at den går ut over folks liv, helse og personlige sikkerhet.

RETTELSE: Etter deling av departementet er det arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen som har ansvaret for lønnsnemnd.

Så hvorfor har de ikke foreslått tvungen lønnsnemnd allerede?

Ganske sikkert fordi den rødgrønne regjeringen er redd for å sitte igjen med Svarte-Per og med ansvaret for å ha stoppet en lovlig arbeidskonflikt.

Formelt må Stortinget vedta en spesiallov for å stanse streiken og lockouten, men det er tradisjon i Norge for at konflikten avblåses når regjeringen sier at den vil foreslå en slik lov.

NHO Luftfart har smart nok valgt å nekte unntak fra lockouten for flyteknikerne hos ambulanseflyene til Babcock i Nord-Norge.

Det er en skjønnsmessig vurdering når det går ut over befolkningens personlige sikkerhet, men kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik har nok sitt på det tørre hvis han allerede nå griper inn og stopper konflikten fordi den rammer såkalte vitale samfunnsinteresser.

De siste tiårene har godt over 150 arbeidskonflikter endt med tvungen lønnsnemnd. Et slikt inngrep er lite populært i fagbevegelsen og på venstresiden, selv i et tilfelle som dette hvor lønnsøkningskrav på 60 kroner timen og godt over 17 prosent lønnsvekst fremstår som urimelig.

For arbeidsminister Marte Mjøs Persen (oppdatert) og statsminister Jonas Gahr Støre er det uungåelig å få kritikk fra Rødt, kanskje SV, og garantert LO. Derfor vil de taktisk vente så lenge som mulig, slik at det blir åpenbart for enhver at det er tvingende nødvendig å stanse streiken og lockouten.,

Ser vi på flytrafikken ut og inn av Oslo lufthavn Gardermoen, så er det få kanselleringer, men mange forsinkelser som kan skyldes flere ulike forhold. I seg selv er virkningene av flyteknikerstreiken kanskje ikke store nok for passasjerer flest til å rettferdiggjøre en lønnsnemnd akkurat nå, men også det er bare et spørsmål om tid.

Derimot er det helt avgjørende at konflikten potensielt rammer alvorlig syke pasienter i Nord-Norge som trenger ambulansefly. Her er det et klart grunnlag for å gripe inn før det får livstruende konsekvenser.

For passasjerene som etterhvert blir rammet av konflikten er tidspunktet viktig. For arbeidstakerne og arbeidsgiverne er det heller ikke mye å vinne på å seigpine en konflikt som ubønnhørlig vil bli avgjort av Rikslønnsnemnda.

Med andre ord: Det er ingen som tjener på en arbeidskonflikt som rammer 3. part hardt i starten på sommerferien når det allerede er klart at den vil gå til tvungen lønnsnemnd.

Statsminister Jonas Gahr Støre bør gi grønt lys for tvungen lønnsnemnd allerede i ettermiddag.