(Avisa Nordland)

Russen ved Bodin videregående vil fram i vaksinekøen, og det skaper reaksjoner. Russepresident Sara Landaas hetses på nettet, og både statsministeren og assisterende helsedirektør Espen Nakstad skyter ned forslaget.

Men samtidig åpner Nakstad for at pensjonister kan dra på grisefest og fotballkamper til sommeren, mens russen og andre ungdommen fortsatt må sitte isolert på sine hybler.

Ingen avgjørelse er tatt, men Nakstad sa nylig til VG at et såkalt vaksinepass er en løsning som gjør at «de som først blir vaksinert – som pensjonistene – kan gå en mer normal sommer i møte enn de aller yngste».

Les også: Solberg: – Store russearrangementer kan bli umulig i år

Da spør to studenter i et innlegg i VG: Blir de utsatte gruppene de første som stikker av fra dugnaden vi andre har tatt for å beskytte dem? Det er et helt betimelig spørsmål, særlig når man så raskt skyter ned russens ønsker. For det er ingen tvil om at ungdom har ofret mer enn andre i kampen mot korona.

Ikke fordi de er utsatte for strengere restriksjoner enn andre, men fordi de er i en mer utsatt livsfase og fordi de har gjort dette for alle andre enn seg selv. Ut fra det vi vet om korona ville nemlig de fleste unge klart seg aldeles utmerket gjennom pandemien helt uten restriksjoner.

Det ble tidlig hevdet at noe av det fine ved korona var at vi alle nå var i samme båt. Det var aldri sant. Vi var vel heller på samme hav, men noen seilte i luksusyachter andre på sammenraskede flåter. Innføringen av et vaksinepass alt til sommeren kan føre til at vi ikke en gang er på samme hav lenger.

Norge er ikke alene om å vurdere et pass som viser at du er blitt vaksinert og dermed kan reise til utlandet. Både Danmark og Sverige har alt varslet at deres kommer før sommeren, og en av Joe Bidens første presidentordre var å starte utredning av en amerikansk versjon. Innad i EU er man uenige.

Her kan du lese flere innlegg av Stein Sneve.

Store turistland som Hellas og Portugal presser på, mens den fransk EU-ministeren har uttrykt skepsis og Tysklands Etiske råd kaller vaksinepass uakseptabelt. WHO har også advart mot vaksinepass i dag. Mens den engelske transportministeren har inntatt et fornuftig middelstandpunkt; passet kommer, men ikke før bortimot alle er vaksinert.

Det er ingen tvil om at et vaksinepass vil lette gjenåpningen av samfunnet, og hjelpe næringslivet i gang igjen. Det danske passet er da også utviklet i nært samarbeid med næringslivet. Det sies rett ut at dette tiltaket i første omgang vil gjelde forretningsreisende med internasjonale avtaler.

Les også: Hva gjør Greta Thunberg her?

Og her ligger hovedproblemet: For at passet skal ha noen effekt må innehaverne være vaksinerte, og det vil da raskt oppstå et press om at forretningsfolk også skal prioriteres i vaksinekøen. Og de vil antakelig vil ha større makt til å presse gjennom endringer i vaksineprioriteringene enn det russen har.

Det har vært hevdet at et vaksinepass for korona ikke er prinsipielt annerledes enn dagens gule vaksinasjonskort som dokumenterer de reisevaksinene som trengs for å komme inn i visse land: Dette er en falsk sammenligning. For disse tropiske sykdommene finnes det vaksiner i store mengder. Går du til legen, får du dem stort sett på dagen.

Vaksinene mot covid er derimot en mangelvare, og du kan ikke selv gjøre noe for å påvirke om du får dem eller ikke. I hvert fall ikke uten å bryte loven. Det skaper både avmakt, og en stor fare for køsniking og svartebørs med vaksiner og vaksinepass.

Enda mer problematisk blir disse vaksinepassene dersom man åpner for at de også kan brukes for å gi tidlig adgang til festivaler, fotballkamper eller restauranter i ellers nedstengte områder. Under årets amerikanske Super Bowl fikk 22.000 helsearbeidere være til stede, alle andre ble nektet adgang. Det var en hyggelig gest, men hva om man gjør samme skille mellom vanlige folk som er og ikke er vaksinerte?

Flere private selskaper, blant annet den tyske reiseoperatøren Eventim har alt laget system der folk kan laste opp bevis på at de er vaksinert. Dette vil neppe tillates i Norge, av personvernhensyn, men skulle de rene og vaksinerte kunne gå på pub, mens de skiten, uvaksinerte måtte stå utenfor er faren for sivil uro akutt.

Les mer fra Norsk debatt her

Faren for sosial uro er da også en av grunnene til at både Tysklands Etisk Råd og WHO advarer mot vaksinepass nå. De to andre årsekene er at vi ennå ikke vet nok om hvor lenge vaksinen gir beskyttelse, eller om den som er vaksinert fortsatt kan smitte andre eller ikke. Det er ikke minst uklart med de nye mutasjonene.

Dette vil bli klarere etter hvert, og da kan de innvendingene forsvinne. Faren for sosialt opprør vil også bli borte om man venter litt, slik at nesten alle kan bli vaksinert før passet kommer. Det fjerner både faren for køsniking og gir de unge samme frihet som de eldre.

Nå er det helt åpenbart rett å si nei til russen. Men like åpenbart er det at et vaksinepass ikke bør komme før tidligst til høsten. Maria Van Kerkhove er teknisk sjef for WHOs koronabekjempelse, og sier til Der Spiegel at antall nye smittetilfeller tidligst vil falle vesentlig til høsten.

Siden eldre jevnt over har mindre nettverk enn unge sprer de ikke viruset like mye som, så det hjelper lite på smittebegrensingen å vaksinere dem. Bare når vaksinasjonen også har omfattet de yngste aldersgruppene vil antall smittede falle vesentlig.

Og så kan bestefar og barnebarn med god samvittighet dra på grisefest og fotballkamp sammen. I stedet for at den ene må lide seg gjennom sommeren alene.