(Nordnorsk debatt): Nå hamres det på i alle kanaler om at Fosen-saken dreier seg om urfolks rettigheter. Både olje- og energiministeren og statsministeren bidrar med fynd og klem ved å gjenta, gjenta og gjenta frasen urfolksrettigheter som en monoton messing. De binder med dette seg selv og regjeringen stadig strammere til urfolksmasten.

Begrepet urfolksrettigheter er knyttet til de pålegg om særrettigheter og særordninger som er nedfelt i ILO-konvensjon nr. 169 om «Indigenoues and tribal peoples».

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

I konvensjonen er det også nedfelt bestemmelser som hvem som kan regnes som berettiget til å kunne påberope seg disse særrettighetene og særordningene.

Da Norge bestemt seg for å ratifisere denne konvensjonen, ble det bedyret både fra regjeringen og fra saksordføreren på Stortinget for saken at en ratifikasjon ikke ville medføre at samene i Norge ville bli tildelt nye særrettigheter.

Det ble heller ikke utredet om samene i Norge lever under slik forhold at de er berettiget til å bli klassifisert som en ILO-169-gruppe. En slik utredning har heller ikke blitt gjennomført senere.

I ettertid er en rekke lover og særordninger som gir samene særrettigheter og politiske privilegier innført. Disse lovene og ordningene er blitt begrunnet med at dette må gjøres fordi at Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr. 169 og dermed er folkerettslig forpliktet til å innføre dem. Det var det stikk motsatte av det som ble bedyret som skjedde.

Les også: Urfolksrett dreier seg om anstendighet, ikke om lønnsomhet

Den som ikke kjenner til hvilke vidtgående krav til særordninger og særrettigheter som denne konvensjonen påbyr, bør ta seg tid til å studere det som står der.

Ved alt dette, har norske myndigheter malt seg inn i et «urfolkshjørne». De aller fleste ledende politikerne er offer for sin egne propaganda og politikk og de fleste av dem har mel på fingrene. Nå vet de ikke sin arme råd.

Media har vært med på å fremme denne propagandaen med fynd og klem i flere tiår, og står fortsatt i med dette.

På grunn av disse påståtte urfolksrettighetene er vi nå kommet dit hen at «Nord-Norge kan bli verdens største museum», som politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, uttrykte det i en artikkel i «Nordlys».

Er det ikke på tide at det blir utredet om samene som bor i Norge i dag, lever under slike forhold at de er berettiget til å bli klassifisert som en ILO-169 gruppe? Eller er klassifiseringen som urfolk basert på er arvelig kriterium som er totalt uavhengig av enhver samfunnsmessig utvikling?

Blir ikke samene avklassifisert som «urfolk», kommer dette urfolksuføret garantert til å fortsette, og Nord- Norge kan ende opp som et museum, hvor kun den samiske reindriften har livets rett.