De sosialistiske partiene har snakket ned private barnehager i årevis. Og løsningen deres har alltid vært enten tvangskommunalisering, eller å innføre kommunal forkjøpsrett.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Stramme inn regelverket

I Hurdalsplattformen står det blant annet at regjeringen vil stramme inn regelverket for private barnehager for å sikre at foreldrebetaling går barnehagedrift, og at regjeringen ønsker å gi kommunene større mulighet til å styre finansiering og krav til private barnehager.

Det betyr at i kommuner der Arbeiderpartiet styrer sammen med partiet Rødt, så vil de få større makt til å diskriminere private barnehager, og straffe de når de drifter effektivt og klarer å gå med overskudd, samtidig som de gjør en bedre jobb enn de kommunale barnehagene.

Mange undersøkelser viser nemlig det at foreldrene er mer fornøyde med de private barnehagene, nå kan det å drifte smart føre til at private barnehager ikke skal likestilles med de kommunale.

Les mer fra Norsk debatt her

Verre kan det faktisk bli når vi vet at regjeringen forhandler om statsbudsjettet for 2022 med SV som har sagt at de vil prioritere det å forby profitt i barnehagesektoren.

Katastrofalt for alle de private barnehageeierne

Det ville i så fall vært katastrofalt for alle de private barnehageeierne som skaper mangfold, og investerer egne penger for å gi foreldrene og barna bedre tjenester.

Vi har hatt trygg og forutsigbar barnehagepolitikk de siste åtte årene med borgerlig styring, men nå ser vi at dette kan settes på spill. Og at det nye politiske flertallet vil sette ideologi foran barnas beste, og svikte halvparten av de barnehagene vi har.