Dagens barnevernlov er utdatert, og vi har et stort behov for en fremtidsrettet barnevernlov som gjenspeiler dagens samfunn.

9. april la Barne- og familiedepartementet frem forslag om ny barnevernlov. I forslaget legger regjeringen frem et forbud mot å benytte seg av private aktører til visse formål i barnevernet.

Fremskrittspartiets ungdom mener at det viktigste tross alt er at barn og familier får den behandlingen de fortjener, fremfor hvem som utfører tjenesten.

Det er med det overraskende å se at regjeringen fremmer et forslag som tilsidesetter barnets beste for statlig styring i barnevernet.

Les også: Sympatien for Lan Marie Berg er menneskelig og ikke en politisk støtte

Barn og familier sine behov skal sette føringer for barneverntjenesten sitt arbeid, og derfor må Stortinget sikre at loven gjenspeiler dette. Man har i de siste årene sett en stor vekst i bruken av private aktører på flere områder i barnevernet.

De er i dag viktige bidragsytere til å skape kvalitet i tjenestene, slik at alle barn og familier får tiltak de fortjener. Med et forbud av private aktører kan vi dermed risikere at denne kvaliteten i barnevernet blir svekket til fordel for ren symbolpolitikk.

Loven gagner ikke dem den skal hjelpe

Barnevernets oppgave er å sikre at alle barn får en trygg oppvekst og utvikling, noe som innebærer en rekke tiltak for barn og familier.

Forbudet i forslaget hindrer en tilstrekkelig mulighet for dette, og vil ikke gange dem loven er ment for å ivareta. Fokuset burde heller rette seg mot å gi private aktører mulighet til å utvikle gode tilbud, istedenfor å begrense barneverntjenestens myndighet til å gi hvert enkelt barn og familie det tilbudet de trenger.

Det er virkelig ikke rimelig å innføre forbud kun fordi noen private aktører kan tjene penger på barnevernsbarn, når det svekker muligheten til å velge de tjenestene det er behov for.

Les mer fra Norsk debatt her

Vi står i en tid hvor det er nødvendig å utvikle Norges barnevern som skal ivareta barn og familier sine behov.

Regjeringens forslag til ny barnevernlov blir nå behandlet på Stortinget, og jeg vil derfor oppfordre våre politikere til å ikke godta et slikt forbud.

Vi kan ikke ha en barnevernlov som tilsidesetter barnet og familiers behov, til fordel for at staten skal utføre tilbudet.

Forbud er ikke løsningen for å skape Norges fremtidige barnevern, men heller et hinder for barnets beste.