For å imøtekomme et behov for statlige inntekter, foreslår regjeringsutvalget at Norge melder seg ut av en av de største og viktigste miljødugnadene verden er inne i.

Regjeringene i flere toneangivende land, som Tyskland, Frankrike, USA og Kina, går nå hardt inn for få til en raskest mulig overgang til en elektrifisert og grønn transportsektor. Det satses enorme beløp på utvikling sammen med næringslivet.

Les også: Utvalg vil fjerne taxfree-ordningen

For å bringe teknologi frem og etterspørselsvolum opp til en kritisk masse, subsidieres produktene. I tillegg bidrar det offentlige med selv å være en stor innkjøper. Subsidiene kommer da tilbake der de kom fra - så det koster lite.

Og den elektriske infrastrukturen, som er en forutsetning for å lykkes, oppgraderes kraftig med raske lademuligheter.

Kostnadene ved utslippsfrie løsninger må ned om overgangen til lavutslippssamfunnet skal kunne gjøres uten betydelig nedgang i levestandard, noe utvalget selv påpeker.

Tankevekkende

Samtidig som andre land som har dårligere økonomi enn oss tar seg råd til å subsidiere elbilene kraftig, så tenker vi å kutte ned på vår støtte.

Norge har i årevis hatt de desidert beste elbilinsentivene. Nå kommer andre land etter, og kopierer den norske suksessen. Tidspunket for at vi nå skal trekke tilbake våre insentiver er etter vår mening dårlig, og altfor tidlig.

Regjeringsutvalget anbefaler at det legges en plan for utfasing av avgiftsinsentivene til elbiler.

Gjøres dette for tidlig kan konsekvensen fort bli at det blir dyrere elbiler og flere fossilbiler, selv om det ikke er ønsket.

Tar for lett på bilindustriens utfordringer

Med all respekt for et utvalg med mange kompetente mennesker: vi synes dere tar for lett på bilindustriens utfordringer.

Det totale volumet av elbiler globalt er fortsatt lite. Bilindustrien satser i årene frem mot 2030 voldsomt på et teknologiskifte med offentlige insentiver som gulrot, og utslippsrestriksjoner som pisk. Ti år eller mer fra nå for å få gjennomført dette virker realistisk.

Et argument vi av og til hører er at elbilene vil bli billigere fordi batteriene blir billigere.

Dessverre.

Reguleringer og innovasjon kan tvert imot øke produksjonskosten med 20-40 prosent de neste årene. Det viser PWCs årlige strategirapport fra 2019 for bilbransjen.

Elektriske biler i seg selv vil ikke være konkurransedyktige på lenge ennå. Det koster å gjennomføre et så gedigent teknologiskifte.

Da blir kortsiktige beregninger om hva insentivene koster per tonn CO2 spart i dag lite verdt. Vi snakker om å skape et varig teknologiskifte til grønn transport.

Her kan du lese flere kommentarer av Marius Paus

Når det samtidig sees helt bort fra den betydelige NOx-besparelsen det gir å gå fra diesel til el virker det hele vel ensidig på oss.

I 2010 var 75 prosent av alle solgte nybiler en dieselbil. I 2020 var tallet ti prosent. Bilistene har kjøpt elbiler i stedet, og gevinsten for luft og helse i byene har vært enorm.

Synsing

Gjennom noen få avsnitt i den 167 siders rapporten blir en av verdens store industrier, en industri som er helt fundamental for levestandarden i ethvert industrisamfunn, forutinntatt behandlet med en rekke synsinger.

Vi siterer:

«Avgiftsfritakene på elbiler har trolig ført til økt bilbruk blant annet på bekostning av gåing, sykling og kollektivtrafikk. De lave elbilprisene i Norge kan altså ha resultert i at vi har flere og tyngre biler i Norge, og at andre miljøvennlige transportmetoder er tatt i bruk i mindre utstrekning enn det som er ønskelig. Negative eksterne effekter ved bilbruk som kø, støy og ulykker vil øke i omfang hvis total bilbruk øker som følge av avgiftsfritakene.»

Statistisk sentralbyrå forteller en annen historie, basert på tall og fakta. Total bilbruk har ikke økt.

Den samlede kjørelengden falt med 4,6 prosent fra 2019 til 2020, ifølge SSB. Det kan ha mange forklaringer.

En forklaring kan være at mange har kastet seg på elsykkelen. Et hyggelig biprodukt av elbilsatsingen, vil vi si.

En elbil kjøres i gjennomsnitt like mye eller lite som den dieselbilen den mest sannsynlig erstattet. Det vil si rundt 12 000 km per år.

Må bevares av fordelingshensyn

Utvalget argumenterer med at de største avgiftslettelsene går til en relativt liten gruppe som har råd til å kjøpe dyre biler, og at det er en uheldig fordelingseffekt. Det argumentet er litt utgått på dato.

Les mer fra Norsk debatt her

Det er først elbilene har blitt tilgjengelige i alle prisklasser og størrelser. Vi synes det vil være uheldig av fordelingshensyn å kutte i avgiftslettelsene på nåværende tidspunkt.

De med best råd har allerede kjøpt elbil.

Om å se seg selv i speilet

Utvalget påpeker det selv.

«En grønn omstilling som oppfattes som rettferdig er derfor en forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet.»

Det krever vel at alle får og alle gir.