Gå til sidens hovedinnhold

Regnestykket de rødgrønne ikke snakker om når de hyller sekstimers arbeidsdag

Løsningen er det motsatte av det de rødgrønne fabler om, skriver debattforfatterne.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Rødt, SV og MDG går til valg på sekstimers arbeidsdag. Det kan jo høres forlokkende ut for mange. Men, det er et par ting som de rødgrønne ikke prater like høyt om:

Hvordan skal vi få til en heltidskultur i helsevesenet når det er lengre vakter som er svaret på flest mulig fulltidsstillinger, og ikke kortere vakter?

Og hvordan i all verden kan dette være til pasientens beste, som vil få enda et skift med flere ansatte å forholde seg til i døgnet?

Les også: FHI: Smittetall må ses i sammenheng med testaktivitet

Trettentimers-vakter

Heltidsstillinger er ikke bare gunstig for ansatte, men også for pasienten. Pasientene får færre ansatte å forholde seg til, og man sikrer bedre kontinuitet og kvalitet i tjenesten når et fast knippe ansatte følger en opp.

I Norge har man i mange år arbeidet hardt for å få til en heltidskultur i helsevesenet, og vi er på ingen måte i mål.

Men, med dagens mest tradisjonelle turnusordning er det vanskelig å skape flere 100 prosent stillinger. Ansatte i helsesektoren risikerer å jobbe et helt yrkesliv på ufrivillig deltid. Løsningen på dette kan være lengre vakter, ifølge Fafo-forsker Leif E. Moland.

Pleiere som jobber lengre vakter, men med mer turnusfri, kan være løsningen på deltidsproblematikken innenfor flere områder i helsesektoren. Det viser seg nemlig at trettentimers-vakter er den beste løsningen for å skape flere 100 prosent stillinger.

En slik turnusordning innebærer at pleiere jobber dag og kveld tre dager på rad, deretter har de langfri. Med en slik turnusordning sikrer du flere fulltidsstillinger, samtidig som du halverer antall mennesker som pasienten forholder seg til i løpet av en uke.

Pasientens behov

Sekstimersvakter derimot, vil gi pasienten enda flere ansatte å forholde seg til i løpet av en dag – for ikke å snakke om en uke.

Man kan jo bare tenke seg selv, dersom du er syk eller i en meget sårbar situasjon, hvordan vil det påvirke både dagen din og ikke minst behandlingen din dersom du skal ha dobbelt antall ansatte å forholde deg til? Jo flere ansatte som er innom pasienten, jo større er sjansen for at feil og avvik oppstår.

De rødgrønne sier så fint at vi må bli fler til å dele på de jobbene som er, men det kan ikke gjelde for helsevesenet. La oss si du er innlagt med psykiske lidelser, du trenger tett oppfølging, ro – stabilitet, faste rammer og trygghet. Få, kjente og nære ansatte rundt pasienten gir dette. Ikke gjennomtrekk av ansatte som hver jobber kortvakter. Det er ikke helsefremmende og,- det er ikke til det beste for pasienten.

Det er synd de rødgrønne ikke tar mer hensyn til pasienten mer når de fremsnakker sekstimersdagen. Det er synd for dagens unge som må se på at politikere velger å bruke deres fremtidige velferdskroner på å lønne oss som ønsker betalt for mer fritid. Og det er synd at vi som nasjon får enda mindre penger å rutte med når skoler, veier og barnehager skal bygges.

Men, først og fremst er det synd for pasienten og at vi med sekstimersdag setter friske og raskes behov foran hvordan kvaliteten på pasientens helsetjeneste skal være.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Løsningen må være å tilstrebe flere 100 prosent stillinger i helse- og omsorgssektoren. Vi må tørre å legge til rette for gode og fleksible turnusordninger og alltid ha pasientens beste som mål når man planlegger nye ordninger.

Det betyr ikke at dagens tradisjonelle turnusordning er feil, men det betyr at den ikke alltid er like riktig. Vi trenger større valgfrihet og fleksibilitet for både arbeidsgiver og ansatte for å finne den beste turnusløsningen på hvert enkelt sted.

Det kan være flere måter å løse et regnestykke på, men fasiten går ikke via sekstimersdager, lite fleksible turnusordninger og å utelate pasientens beste i regnestykket.

James S .Lorentzen, fraksjonsleder helse- og sosialutvalget i Oslo Bystyre

Hilde Helland, sykepleier og stortingskandidat for Oslo, Høyre

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer

Kommentarer til denne saken