I 2022 betalte Equinor mer skatt enn alle børsnoterte selskaper i Skandinavia til sammen. Det er slett ikke dårlig for det venstresiden vil kalle for en subsidiert solnedgangsnæring.

Samtidig har Ørsted AS, som produserer nesten alt av verdens fornybare energi halvert verdien sin de to siste årene.

Når energi er viktigere enn noen gang, snur kontinentet seg til forutsigbare energikilder som olje og gass. Dette viser hvorfor norsk petroleum er så viktig.

Les også: Dette er bare starten på dumme ting staten nå skal gjøre

Takk til Equinor for trygghet

Siden Russland strupet gasseksporten til Europa har Norge eksportert for fullt til et kontinent som skriker etter energi. Flere europeiske land har inngått avtaler om forsyning med Norge som skaper stabilitet og trygghet i hele Europa.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Norge har i stor grad alene erstattet Russlands eierandel av gass på det europeiske markedet og står for cirka 25 prosent av all gass til Europa.

Takk til Equinor sikkerhet

Når 12 av 15 av de største olje- og gasseksportørene i verden er autoritære regimer og diktaturer, er norsk demokratisk energiproduksjon utrolig viktig.

Vi har sett de to siste årene at land aktivt velger norsk petroleum over annen.

Norge er Europas viktigste garantist for økt demokratisk energiproduksjon.

Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina har vist en gang for alle at det å gjøre seg avhengig av, og indirekte sponse diktaturer for å sikre tilgang på energi bør høre fortiden til.

Takk til Equinor for velferd

I 2022 dro den norske stat inn 1300 milliarder fra petroleumssektoren, det er verdier som er utrolig viktig for å styrke og bevare velferdssamfunnet vi har i Norge.

Til tross for enorme inntekter har vi et underfinansiert helsevesen, og store utfordringer med å opprettholde gode velferdstjenester til alle.

Derfor er det rart at ikke flere stiller seg spørsmålet om hva som ville skjedd dersom deler av venstresiden fikk viljen sin og fikk lagt ned norsk olje- og gassproduksjon.

Det som er ironisk er at de samme partiene som vil øke offentlige utgifter, også vil strupe statens viktigste inntektskilde. Det er et regnestykke som ikke går opp.

Olje og gass har bidratt til å bygge landet som i dag er ett av verdens beste land å bo i. Norsk petroleum strekker seg over hele Europa og skaper trygghet og stabilitet for mange land.

Demokratisk energiproduksjon har aldri vært viktigere for å trygge ikke bare det norske velferdssamfunnet, men også hele Europa.

Derfor må vi styrke den norske petroleumssektoren – ikke svekke den.