Jeg er for regulert omsetning fordi det trolig vil svekke de svarte markedene, fordi det bidrar skadereduserende og fordi vi i dag går glipp av inntekter til staten med mer.

10. november arrangerte Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Tryggere Ungdom og Normal Norge en befriende debatt. Utgangspunktet var at de ungdomspartiene som er for regulert omsetning av cannabis, diskuterte hvordan en mente at en eventuell cannabisregulering kan se ut.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Problemet er at debatten var milevis unna norsk samfunnsdebatt. Regulert omsetning blir altfor ofte fremstilt som synonymt med hippier, Amsterdam og – kanskje verst av alt – partiet Venstre. Sannheten er at alt fra unge sosialister til konservative voksne er for regulert omsetning, av noen kalt legalisering.

Her er tre gode grunner til at tiden er overmoden for regulert omsetning:

1). Svarte markeder

Regulert omsetning av cannabis kan bidra til å redusere og utkonkurrere de svarte markedene. Selv om erfaringer tilsier at det ikke er en automatikk i det, er nettopp å skvise ut de svarte markedene en av grunnene til at Tyskland nå går inn for regulering – og i Canada ser man at flere og flere får cannabis fra lovlige kilder.

Om en sikrer at cannabisen som distribueres er produsert på etisk vis, vil man gi folk et alternativ til cannabis smuglet av kriminelle nettverk, blant annet knytta til mer alvorlig kriminalitet. Det er nok trygt å anta at de fleste ville foretrukket det første alternativet.

2). Skadereduksjon

Rusmidlene som selges illegalt blir naturlig nok ikke kontrollert. Som betyr at det ikke er noen måte å vite at det som selges er trygt å innta. Cannabis som selges på gata kan være laget med diverse andre stoffer, og være svært farlig. Samtidig ser vi at det ikke virker avskrekkende – det bidrar kun til å gjøre bruk farligere.

Ruspolitikken må ta høyde for virkeligheten – folk bruker rusmidler. Da må en passe på at det gjøres på en så trygg måte som mulig.

3). Avgifter og inntekter

Tyskland antar at de vil få inn 4, 7 milliarder euro i skatteinntekter og kostnadsbesparelser ved å gå inn for regulert omsetning. Nå er Tyskland over ti ganger så stort som Norge, men det er all grunn til å tro at Norge går glipp av betydelige inntekter fordi dagens cannabisomsetning er illegal.

Les også: «Jeg har nå mistet mitt barn, en gutt i 20-årene, selv om han faktisk lever – dog ikke i beste velgående»

I dag ser vi at differensierte aldersgrenser på alkohol bidrar til at ungdom under 18 drikker mindre sprit over 20 prosent. Regulert omsetning med klare aldersgrenser kan også gjøre at det er vanskeligere for unge å få tak i sterk cannabis.

I dag kan hvem som helst gå til en dealer og få kjøpt det de ønsker, godt illustrert av Grønn Ungdoms talsperson under ungdomspartilederdebatten i Arendal tidligere i år.

Dette er i alle fall gode utgangspunkt for debatt.

I Rød Ungdom tror vi ikke på at regulert omsetning i seg selv vil løse alle problemer. Tvert imot – mange problemer vil trolig bestå, og muligens vil vi se nye. Vi mener at regulert omsetning bør være i regi av staten, for eksempel etter modell av Vinmonopolet.

Les mer fra Norsk debatt

Samtidig må vi styrke velferdsstaten og jobbe mot utenforskap og annet som kan føre til økt problematisk bruk. Regulert omsetning bør skje sammen med en styrking av sosialpolitikken.

Vi trenger en politikk som ivaretar folk som bruker rus, som aktivt skviser ut de svarte markedene og bidrar til skadereduksjon.

For når land etter land legaliserer, er tiden inne for å seriøst se på muligheten for regulert omsetning også i Norge.