(Trønderdebatt)

Det er litt provoserende at helsemyndighetene godtar den godt kjente risikoen for blodpropp ved bruk av p-piller, men kjører full stans ved muligens, kanskje, hvis, at, om, det kan være en risiko ved AstraZeneca-vaksinen.

Les også: Disse vaksinenyhetene var absolutt ikke det vi trengte nå

At myndigheter verden over tar potensielle bivirkninger av vaksiner på alvor er både bra og nødvendig. Vi bør kunne stole på at helsa vår er førsteprioritet ved utvikling av legemidler og vaksiner.

Dessverre gjelder ikke dette for alle legemidler. Da man godkjente p-piller og andre hormonelle prevensjonsmidler ble bivirkningene vurdert mot en mulig graviditet. Det er med andre ord ganske alvorlige bivirkninger som godkjennes, da graviditet er en av de største påkjenningene en frisk kvinnekropp kan gå gjennom.

P-pillen har vært, og er fortsatt, ekstremt viktig for kvinners mulighet til å bestemme over egen kropp. Muligheten til å bestemme om, eller når, man ønsker barn er en forutsetning for kvinnefrigjøring.

Likevel er det provoserende at det i løpet av de siste 60 årene ikke er gjort nok for å redusere de negative konsekvensene av prevensjon for kvinner. Enkelte vil påstå at prevensjonsbruk er frivillig, mens flertallet av kvinner i realiteten står med to alternativer, baby eller risiko for blodpropp. Satt på spissen.

Les mer fra Norsk debatt her

Målet er ikke å trekke p-pillen fra markedet og gå tilbake i tid. Vi må framover. Kvinner må få muligheten til å bestemme over egen kropp og fertilitet, uten å risikere den fysiske eller psykiske helsa.

Derfor trengs det mer forskning og strengere krav til fremtidens prevensjonsmetoder. Legemiddelindustrien har utviklet flere vaksiner mot et nytt virus på rekordtid.

Nå bør vi prioritere helsa til halve befolkningen.